• Català
  • Castellano
  • English

Inici del cobrament del període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera

atibEl conseller de l’àrea d’Hisenda del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell, informa que el cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos de la institució insular serà a partir del dia 1 d’agost fins el proper 30 de setembre, ambdós dies inclosos.

Els contribuents podran dirigir-se a tot un llistat d’entitats bancàries per a fer el pagament de l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles tracció mecànica, així com les taxes i preus públics corresponents a l’any 2011 (recollida i tractament de residus, entrada vehicles, reserves vies, ocupació via publica i bicicletes).

Totes les notificacions han sigut enviades per correu postal i la ciutadania de Formentera podrà fer el pagament a qualsevol oficina de les entitats bancàries següents: La Caixa; Sa Nostra; Banca March; BBVA; Banco Santander Central Hispano; Banesto; Caja Madrid; Banco de Sabadell Atlántico – Solbank; Banco Popular – Banco de Crédito Balear – Banco Popular Hipotecario; Barclays; Banco de Valencia; Banco Pastor; Caixa Rural de Balears – Cajamar; Colonya, Caixa de Pollença; Ibercaja; Banco Gallego.

Els contribuents que no hagin rebut l’avís de pagament poden obtenir-lo a l’oficina de recaptació situada al carrer d’Eivissa, 9, 07860 Sant Francesc de Formentera, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Es poden consultar les dades de les oficines en la web www.atib.es  o telefonant al 902 201 530, de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores (durant els mesos de juliol i agost l’horari és de 8.15 a 14.30 hores, de dilluns a divendres laborables).

El pagament també es pot fer de manera telemàtica a la web www.atib.es (Tributs locals), mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti; i de manera automàtica, mitjançant el codi de barres, en els caixers o terminals automàtics de La Caixa i Sa Nostra.

Els rebuts domiciliats en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents. Es recorda la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament i de gestió d’abonament dels rebuts mitjançant entitats bancàries, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament general de recaptació (articles 25.2 i 38).