• Català
  • Castellano
  • English

Reunió entre el Consell de Formentera i el Govern Balear en matèria econòmica

visitaaguilo_webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, juntament amb el vicepresident de la institució, Santi Juan i el conseller d’Economia, Bartomeu Escandell, s’han reunit avui amb el vicepresident del Govern Balear, José Ignasi Aguiló, en la que ha estat la quarta trobada entre ambdues institucions per analitzar l’actual conjuntura econòmica.

Els temes tractats, entre d’altres, han estat el pagament del deute que té el Govern Balear amb el Consell Insular de Formentera i la subrogació per part del Govern Balear del Crèdit ICO demanat per Formentera per pagar els 8,1 milions que deu als proveïdors.

Pel que al pagament als proveïdors, recordem que en el darrer ple extraordinari, es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics de Formentera, demanar al Govern de les Illes Balears que es subrogués aquest crèdit, i assumís així  les despeses financeres que ocasionarà, i no hagin de ser sufragades pels ciutadans i ciutadanes de l’illa.

En aquest respecte, el Govern Balear ha manifestat que no subrogarà aquest crèdit, tot i que les dos institucions han posat de manifest la voluntat de cooperació en la recerca de solucions i mesures que contribueixin a la millora de la situació econòmica.

El vicepresident ha explicat als representants del Consell insular les mesures que preveu posar en marxa el Govern per assolir l’equilibri pressupostari i la reducció del dèficit. Entre elles, els comptes públics  a partir d’ara s’hauran de presentar mensualment i no trimestralment, el què permetrà tenir controlat el tema del pagament de la despesa corrent als consells insulars.

Per altra banda, el Consell de Formentera està especialment preocupat per la pujada del deute actual a causa del projecte de remodelació de la Plaça Europa. Tot i que es va poder continuar amb les obres gràcies a l’entrada de 800 mil euros per part del Govern Balear a principis d’any, durant aquest mes de juny el departament d’Intervenció justificarà el pagament de 2 milions d’euros, augmentant el deute en dos milions més.

El president de Formentera, Jaume Ferrer, ha demanat al vicepresident econòmic que a la propera reunió del Consell de Política Fiscal que es farà al mes de juny, es tingui especial sensibilitat per la situació de Formentera, ja que tal com està la situació econòmica de la institució insular, es preveu que el deute suposi el 75% dels pressupostos del Consell.
 
Des del Consell de Formentera es mostra sensibilitat a les dificultats econòmiques de la Comunitat Autònoma, però considera de justícia que siguin aquestes les que facin front a aquestes operacions d’endeutament. Aquesta trobada s’ha desenvolupat amb màxima cordialitat i predisposició per treballar de manera conjunta, i s’emmarca dins la ronda de contactes institucionals que manté el vicepresident per intercanviar impressions sobre l’actual situació econòmica.