• Català
  • Castellano
  • English

Els valors cadastrals dels immobles de Formentera es podran sol·licitar per Internet

revisiocadastre_webEl conseller de Presidència, Hisenda i Urbanisme del Consell Insular de Formentera,  Bartomeu Escandell ha informat avui en roda de premsa que a partir del 25 d’agost els titulars de prop de 7.400 immobles ubicats al municipi de Formentera, en el qual es desenvolupa un procediment de valoració cadastral, poden obtenir a través d’Internet la notificació electrònica dels nous valors cadastrals que seran efectius a partir de l’1 de gener de 2013. Aquest servei estarà disponible fins al 20 de setembre.

Els ciutadans podran descarregar, de forma totalment gratuïta, un certificat descriptiu i gràfic que complementa la informació de l’immoble inclosa en la notificació.

Un procés més eficaç i econòmic
La iniciativa, impulsada des de la Direcció General del Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en col·laboració amb el Consell Insular de Formentera, suposa una pas endavant en la implantació de l’Administració Electrònica en els serveis cadastrals i té per objectiu que el sistema de notificació electrònica es generalitzi, substituint la notificació administrativa postal, ja que:

- És més eficaç i còmode, en permetre obtenir la notificació per Internet en qualsevol moment, sense necessitat d’esperar la notificació administrativa postal del Cadastre i sense haver de desplaçar-se fins a l’oficina postal, en cas de no trobar-se en el seu domicili en el moment del lliurament.
- És més econòmic, en disminuir significativament el cost del servei, el que permetria destinar recursos a atendre altres polítiques públiques prioritàries. Atès que el cost d’una notificació per correu certificat és proper als tres euros, l’estalvi potencial que s’obtindria si tots els ciutadans descarreguessin la notificació per Internet, unit al derivat del procés d’acumulació en una notificació de tots els immobles d’un mateix titular, gairebé arribaria als 22.000 euros.
- És més respectuós amb el medi ambient, ja que permet reduir el consum de paper i evita els desplaçaments necessaris per lliurar aquest tipus de notificació administrativa postal tradicional.
- I compta amb plenes garanties jurídiques, perquè la notificació electrònica té la mateixa validesa i produeix els mateixos efectes jurídics que la notificació administrativa postal tradicional. A més, facilita la defensa dels interessos de cada ciutadà, ja que la notificació per Internet conté més informació dels immobles i facilita la presentació de recursos, en cas de disconformitat.

Sistema ràpid i senzill
Per accedir a la notificació, l’usuari s’haurà d’identificar amb DNI electrònic o signatura electrònica des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, o bé utilitzar la clau d’accés comunicada per correu a cada un dels titulars cadastrals dels béns immobles ubicats al municipi de Formentera.

Un cop rebuda la carta amb la clau personal d’accés, el procediment que l’usuari ha de seguir per conèixer el valor cadastral actualitzat del seu immoble és simple i es resumeix en quatre passos:
1. Accés a la seu electrònica del Cadastre des de qualsevol ordinador connectat a Internet, teclejant: http://www.sedecatastro.gob.es/
2. Un cop a la seu electrònica del Cadastre es selecciona l’enllaç “Notificacions de nous valors cadastrals”.
3. En entrar en aquest enllaç, s’obrirà una pantalla en què l’usuari haurà d’introduir la clau personal d’accés, que li haurà estat notificada prèviament per carta pel Cadastre sense necessitat de sol·licitud prèvia. També es pot obtenir mitjançant altres sistemes de signatura electrònica habitualment reconeguts, inclòs el DNI electrònic.
4. Un cop identificat, l’usuari podrà descarregar tota la informació que necessiti, així com guardar l’acord d’assignació del nou valor cadastral establert per l’immoble, un cop acceptat el justificant de rebut electrònic.

Si no es disposa de signatura electrònica ni ha arribat la comunicació de la clau d’accés, o s’ha perdut, la ciutadania pot dirigir-se a les oficines del Consell Insular de Formentera o a les oficines de la Gerència del Cadastre en Illes Balears, on es facilitarà la notificació. Els ciutadans que no disposin d’accés a Internet també podran obtenir la notificació electrònica dirigint-se, preferentment amb la carta en què se’ls notifica la seva clau personal d’accés, a les oficines del Consell Insular de Formentera, a les oficines de la Gerència de Cadastre a les Illes Balears o a qualsevol dels Punts d’Informació Cadastral (PIC) oberts en diferents administracions, on se’ls facilitarà accés gratuït a la seu electrònica del Cadastre.

A més, els ciutadans disposen d’un canal de comunicació telefònica on poden obtenir més informació:
- Línia Directa del Cadastre: 902 37 36 35
- Oficines del Consell Insular de Formentera: C. de Ramon Llull, núm. 6

Més informació a http://www.catastro.minhap.es/esp/procedimientos/f_proc11.asp