• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera demana que se’l reconegui com a proveïdor de la Comunitat Autónoma per poder cobrar el deute

 MG 2222El Consell Insular de Formentera va sol·licitar formalment el passat 21 de març, que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el reconegui com a proveïdor seu, per la qual cosa ha demanat que se li expedeixi el certificat individual que reconeix l’existència de les obligacions pendents de pagament, incloses en la documentació de sol·licitud enviada al Govern Balear.

Aquesta demanda ve derivada del que que preveu l’apartat 5 de la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 4 de març de 2013 i respecte de les obligacions a què es refereix l’article 29 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, pel qual s’estableix una nova fase del mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.

El Consell de Formentera reclama al Govern de les Illes Balears el reconeixement i pagament d’un total de 8.726.396,08 euros en concepte de convenis de col·laboració. La quantitat més important del deute és la vinculada al “Conveni d’inversions per pal·liar el dèficit infraestructural de Formentera”, que s’eleva a 6.500.000 euros. Pel que fa a les Inversions Estatutàries i, en concret, a la plaça d’Europa des Pujols, la quantitat que es reclama és de 1.805.124,12 euros. La subvenció pendent de la Llei de barris, que va ser destinada a l’embelliment i dotació de serveis al nucli del Pilar de La Mola, també es reclamada per un import de 421.271,96 euros.

Aquestes xifres corresponen al deute que es manté amb Formentera abans del 31 de desembre de 2011, però cal afegir-hi totes les obligacions generades durant l’any 2012, que fan que el deute de la Comunitat Autònoma amb el Consell de Formentera s’apropi, d’una manera perillosa, a la pràctica totalitat del pressupost de la nostra institució, de 22.265.000,00 euros.

El Conseller d’Hisenda i Territori del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, ha mostrat la seva preocupació “per l’increment continuat de deute de la Comunitat Autònoma durant el darrer any 2012 i espera que el Govern faci una passa endavant i reconegui als Consells Insulars i a les Administracions Locals com a proveïdors de serveis de l’ens autonòmic, per poder acollir-se al finançament del FLA per liquidar els deutes que manté amb aquests”.

Així mateix, ha afegit que “el Govern ha de començar a prendre decisions i assumir les seves obligacions o, d’una altra manera, està arrossegant els Consells Insulars i Ajuntaments a la fallida tècnica”.

El Consell Insular de Formentera ha hagut de prendre decisions dràstiques a nivell fiscal per la ciutadania de l’illa per tal de fer viable la institució i tots els serveis que presta i poder suportar el volum de deute que la Comunitat Autònoma manté amb  Formentera.