• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera demana finançament al Govern Balear per la demolició de “Ca ses Castellones”

castellona webEl Consell Insular de Formentera elevarà al ple d’abril una proposta en la qual s’insta al Govern Balear a signar un conveni per finançar la demolició dels tres edificis promoguts per Plaça de Sant Ferran SL, executada a finals del 2012.

Aquesta proposta ve motivada per un antecedent similar a l’illa de Mallorca, amb la signatura d’un conveni entre el Govern Balear i l’Ajuntament de Campos pel finançament de la demolició del complex turístic de ses Covetes, i que establia l’aportació per part del Govern Autonòmic del 75 % del pressupost d’execució del projecte de demolició i d’adequació dels terrenys, seguretat i salut i gestió de residus.

Durant el mes de març del 2012, el conseller autonòmic de l’àrea d’Urbanisme i Territori va iniciar aquest procediment amb l’Agència de Protecció de la legalitat urbanística de Mallorca que, en un termini de dos setmanes, va aprovar la col·laboració entre les dos administracions. Així, el Govern Balear havia d’aportar a l’Agència de Protecció de la legalitat una quantitat equivalent a tres quartes parts del pressupost d’execució i l’Ajuntament de Campos, li corresponia afegir la quantitat econòmica restant de les obres de demolició. L’enderrocament de ses Covetes es va dur a terme per part de l’empresa Tragsa en un termini de dos mesos.

Per tot això, el ple del Consell de Formentera instarà al Govern de les Illes Balears a signar els convenis necessaris que li permetin transferir al Consell de Formentera el 75% del pressupost de demolició de Ca ses Castellones que puja a la quantitat de 83.038,77 euros, tal i com ha fet a l’Ajuntament de Campos, a l’illa de Mallorca.

Recordem que la demolició dels edificis comercials de Sant Ferran donaven compliment a la sentència judicial de 4 de febrer de 2009 que obligava a la reposició de les coses a la realitat anterior a l’execució de les obres a l’empara de la llicència de construcció anul·lada.

El Consell de Formentera ha hagut d’assumir en la seva totalitat el cost de la demolició dels edificis de Ca ses Castellones i tenint en compte aquest antecedent és una responsabilitat de la Comunitat Autònoma vetllar per l’efectiva igualtat de tots els territoris insulars.