• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera tanca l’any 2012 amb superàvit, acomplint l’objectiu d’estabilitat pressupostària

 MG 2222El Consell Insular de Formentera ha tancat l’exercici comptable de l’any 2012 amb un superàvit d’1,4 milions d’euros, assolint l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Els comptes del Consell Insular estan sanejats i reflexen l’estabilització de les principals partides, després de l’esforç de contenció de la despesa corrent duta a terme en els darrers anys provocant l’ajustament de les operacions corrents. El resultat de les operacions no financeres és d’1,4 milions d’euros, un superàvit que és fruit del resultat dels ingressos corrents menys les despeses corrents.

El conseller de Presidència, Hisenda i Territori del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell, s’ha referit a aquestos resultats com “una molt bona notícia que demostra l'esforç i la feina feta en quant a equilibrar els comptes del Consell de Formentera”. El responsable econòmic de la institució ha afegit que “aquestes dades confirmen que la viabilitat econòmico-financera de la nostra institució està garantida, i ara l’objectiu és consolidar aquesta tendència positiva pel que fa als comptes de la màxima institució insular en els pròxims anys”.

A més de l'esforç de contenció dut a terme en els darres anys pel Consell Insular de Formentera, cal afegir l'amenaça constant que suposa l’incompliment sistemàtic del Govern de les Illes Balears pel que fa a les obligacions de pagament de la Comunitat Autònoma amb el Consell de Formentera. Cal recordar que el deute de la Comunitat Autònoma ha anat creixent en els darrers anys, amb un deute de 8.530.648,51 euros a l’any 2010, 15.950.715,39 euros a l’any 2011 i 17.081.837,72 euros a l’any 2012.

Aquesta situació suposa un greu problema econòmic per la institució i “estam aguantant com podem, amb rigor i seriositat en la gestió econòmica. Tot i així és insostenible la pena que ens està aplicant el Govern de les Illes Balears, ja que som una institució petita i el càstig és massa sever”, ha matisat el conseller de l'àrea econòmica.

El Consell Insular seguirà treballant per no crear dèficits inasumibles per a la ciutadania de l'illa, així com per seguir prestant els serveis que amb tanta reivindicació i esforç s'han aconseguit pel poble de Formentera. En paraules de Bartomeu Escandell “no flaquejarem davant del Govern del Partit Popular amb la seva intenció d’ofegar econòmicament a Formentera”.