• Català
  • Castellano
  • English

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears deu 14 milions d’euros al Consell Insular de Formentera, el 65% del seu pressupost

consellereconomia2013 webEl Consell Insular de Formentera veu amb preocupació com el ritme de pagaments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no és suficient, fent créixer el deute acumulat fins a uns nivells crítics per a la primera institució de l’illa.

Els drets de cobrament presentats pel Consell de Formentera, fruit de l’execució dels convenis d’inversió signats entre les dues institucions, ha superat amb escreix el volum de pagaments fets per la Comunitat Autònoma, fet que ha provocat un increment del deute acumulat que ha arribat fins als gairebé 18 milions d’euros al tancament de l’exercici 2012, el que suposa un 80% del pressupost del Consell Insular de Formentera, comprometent d’una manera molt seriosa la seva viabilitat, fet denunciat reiteradament pel conseller d’Hisenda, Territori i Urbanisme del Consell de Formentera.

El deute acumulat en data 31 d’agost de 2013, segons es desprèn de l’informe de l’àrea d’Intervenció que s’adjunta, es situa en 14 milions euros, el que suposa el 65% del pressupost del Consell Insular

Aquesta tendència negativa va obligar al Consell de Formentera a contreure un crèdit de 8,4 milions d’euros (ICO) durant l’any 2012, fet que ha provocat que s’hagin d’assumir uns interessos bancaris que s’apropen als 500.000 euros anuals, obligant al Consell Insular a redefinir i enfortir les seves polítiques tributàries per fer front al seu pagament.

Per altra banda, el Consell Insular de Formentera ha lluitat des del primer dia per a què les administracions locals (Consells i Ajuntaments) fossin considerades com a proveïdores de les Comunitats Autònomes i poder veure rebaixat el deute mitjançant els mecanismes creats pel govern central per dur a terme el pagament a proveïdors, com és el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Aquest mecanisme financer, insistentment demanat pel Consell de Formentera, ja contempla a les entitats locals com a proveïdors i permetrà que la Comunitat Autònoma pugui rebaixar una part del deute que manté amb el Consell.

Així mateix, el Consell Insular de Formentera espera que el Govern de les Illes Balears compleixi amb totes les seves obligacions de pagament cap al Consell de Formentera, per a poder normalitzar el funcionament de la institució i aturar la injustícia que representa que els ciutadans de la nostra illa hagin de suportar càrregues afegides, de les quals l’única responsable és la Comunitat Autònoma.