• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera amortitza 4 milions d’euros de deute bancari

bartomeu 2014El Consell Insular de Formentera, a dia 11 de març, ha amortitzat anticipadament 4 milions d’euros de deute bancari, en concret, del crèdit ICO de 8,5 milions d’euros, que havia estat obligat a fer per l’impagament reiterat del Govern Autonòmic de les Illes Balears.

L’endeutament bancari ha sofert diverses fluctuacions en els darrers anys, però ha set especialment important durant l’any 2012, on el Consell insular va arribar a tenir préstecs vigents per import de 11,5 milions d’euros.

Aquest endeutament, ha suposat, a més a més, haver de suportar unes despeses financeres molt importants durant aquestos anys, arribant fins als 700.000 euros anuals en algun exercici.

Aquesta falta de pagament de la Comunitat Autònoma ha obligat al Consell Insular de Formentera a dur a terme, en contra de la seva voluntat, una major pressió fiscal, per tal de poder suportar la càrrega econòmica, posant, fins i tot, en perill l’equilibri financer i de funcionament de l’institució.

El progressiu eixugament del deute en els darrers temps, ha permès equilibrar els comptes de la institució insular i operar amb major normalitat, encara que durant els primers mesos de l’any el deute de la Comunitat Autònoma amb el Consell de Formentera pugi a prop dels sis milions d’euros.

Amb aquesta injecció de liquidesa, el Consell ha anat amortitzant anticipadament els crèdits que havia concertat, per tal de rebaixar així la pressió dels interessos bancaris suportats i poder destinar aquestos recursos a accions en benefici de la ciutadania i de la nostra illa.

La previsió i el període de venciment dels préstecs porten cap a un deute bancari quasi insignificant a darrers de l’any 2014 i a un deute zero a juliol de 2015.

El conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell ha expressat que “han set anys molt durs, on hem actuat amb responsabilitat i rigor i ens hem vist obligats a incrementar la pressió fiscal en contra de la nostra voluntat”. Escandell ha afegit que “ja han passat 2 anys des que vaig dir que una vegada reduïda la pressió del deute bancari i de la Comunitat Autònoma estariem en disposició de suavitzar la pressió fiscal, per la qual cosa dins l’any 2014 estudiarem l’evolució econòmica i proposarem baixades tributàries de cara a l’any 2015”.