• Català
  • Castellano
  • English

2 milions d'euros per a inversions en infraestructures a Formentera en els darrers 3 anys

Contenidors soterratsAquest hivern 2010/2011 tindrà lloc la 2ª fase de soterrament de contenidors als nuclis urbans.
La visita dels inspectors de la Unió Europea a Formentera ha permès als representants europeus constatar el bon ritme i eficàcia dels projectes en fase de construcció a l’illa, finançats amb els Fons europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).
El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, acompanyat per diversos membres de l’equip de govern, ha rebut aquest matí a la casa consistorial al  director de la Comissió Europea de Política Regional, Raoul Prado's, al director de Programa de la Subdirecció General d’Administració FEDER, Moisès San Martín Capellà, el director general dels Fons Europeus, Jaume Garau Taberner, amb el cap de departament, Jaume Gelabert Vich i el  cap de departament  de la gestió de recursos, Bàrbara Mora Munar.
Els projectes finançats amb aquests fons són el Centre artesà i cultural polivalent Antoni Tur Gabrielet, actualment en fase de construcció, i el projecte de primera fase de soterrament de contenidors als nuclis urbans de l’illa. El finançament per a aquestes dues actuacions prové del fons FEDER, i l’hivern del 2010 al 2011 es durà a terme la segona fase de soterrament de contenidors que estarà també finançada mitjançant el Fons de Cohesió de la Unió Europea amb un import d’un milió d’euros.
La gestió dels residus sòlids urbans, industrials i perillosos, així com de residus provinents dels hospitals, són una de les línies prioritàries en tot el territori nacional subjectes a la directiva marc en matèria de residus. El finançament de projectes en aquest sector ha afavorit la minimització, recuperació, valorització i eliminació definitiva, segons es determina a les directives.
Pel que fa al centre artesà i mercat pagès Antoni Tur Gabrielet, el finançament europeu arriba al 50% del projecte (350.000 euros), compartit amb el Govern Balear i el Consell de Formentera. Aquest projecte constituirà un espai polivalent per a acollir-hi actes culturals i un mercat de pagès, amb una estructura tradicional, que albergarà una oficina, una petita sala de reunions i uns serveis que podrà utilitzar el personal del centre i el públic de les exposicions i del mercat.
En aquest espai polivalent es podran celebrar actes culturals de tot tipus, com exposicions, vetllades a la fresca, concerts de música clàssica, entre moltes altres activitats.
La finalitat del FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, corregint els desequilibris entre les seves regions. Amb el seu finançament es donen ajudes directes a les inversions dutes a terme per empreses, a la construcció d’infraestructures vinculades a la investigació, la innovació, les telecomunicacions, el medi ambient, l’energia i el transport, així com als instruments financers (fons de desenvolupament local o fons de  capital de risc) per donar suport al desenvolupament local i regional i afavorir així a la cooperació entre les ciutats i les seves regions.
Els darrers tres anys, el Consell Insular de Formentera ha aconseguit devers dos milions d’euros de finançament europeu per portar a terme projectes bàsics per al desenvolupament de la nostra illa.