• Català
  • Castellano
  • English

Pressuposts 2011


pressupost2011El pressupost per  a l’any 2011 s’emmarca dins d’un escenari econòmic que segueix sent molt problemàtic, ja que les previsions de creixement de la zona euro per a l’any vinent encara són poc optimistes. Espanya tindrà un lleuger creixement econòmic previst per al 2010, prop de l’1% i una taxa d’atur al voltant del 20%. Les perspectives per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són lleugerament millors.

En aquest entorn econòmic, de recessió econòmica global, el Consell Insular de Formentera, un any més, orienta els seus recursos econòmics a potenciar la construcció d’infraestructures per pal·liar el dèficit històric, a completar el catàleg de serveis públics, així com protegir els col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica, i a consolidar el projecte organitzatiu del nou Consell, que alhora inclou totes les competències d’un Ajuntament.

Per tant, i com a elements més singulars, encara que no únics, de les partides econòmiques que composen el Pressupost de 2011

Descarrega’t el comunicat, fes click aquí.