• Català
  • Castellano
  • English

L'Agència Tributària de les Balears torna a obrir la seua oficina a Formentera

Agència Tributària de FormenteraEl Consell de Formentera va aprovar la delegació de les competències de recaptació de recursos tributaris en sessió plenària el passat 13 de maig.
El conseller de Promoció Econòmica i Urbanisme del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell ha presentat avui en roda de premsa, juntament amb la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, Maria Antònia Truyols, la nova obertura de l’oficina de l’Agència Tributària a Formentera.
La nova delegació a l’illa, compta amb més prestacions per al contribuent, amb un nou horari de l’oficina de presentació de tributs autonòmics, tots els dies feiners de dilluns a divendres. Així mateix, contempla la novetat d’efectuar el pagament de multes directament  als agents de la Policia Local a través d’un sistema de terminals PDA i targetes de crèdit.
Tal com ha informat la directora de l’Agència Tributària a les Balears, Formentera és el  municipi número 50 que confia amb l’agència tributària per a la gestió dels seus tributs. Des de la seva posada en marxa al gener del 2009, aquesta entitat compta amb 23 oficines presencials a les Illes Balears, atenció telefònica de 9 a 17 hores i atenció via web a la pàgina www.atib.es
Els objectius de l’Agència Tributària són informar de manera personalitzada als contribuents, així com assistir en el compliment d’obligacions tributàries i agilitar els tràmits administratius. Entre els serveis que ofereixen està el de cita prèvia per liquidar els tributs autonòmics, la presentació i pagament dels tributs mitjançant les noves tecnologies, una major presència a la part forana (oficines de recaptació) i l’assessorament d’una comissió assessora de l’agència tributària i de qualitat en els serveis d’atenció i informació al ciutadà.
Així mateix, s’han creat nous procediments de lluita contra el frau fiscal amb la creació de la Comissió de lluita contra el frau fiscal, la nova oficina tècnica de selecció de contribuents, nous convenis de col·laboració amb l’Agència Tributària estatal i altres administracions, millors procediments de selecció d’operacions a comprovar i actuacions coordinades amb l’Agència Tributària estatal i els Ajuntaments en matèria de control de domicilis declarats.
Pel que fa al pagament telemàtic, són la primera i única Comunitat Autònoma que permet el pagament via web de tributs autonòmics i locals, tributs locals en executiva i de qualsevol tribut o taxa fins a 1.800 euros, amb targeta bancària sense cost pel contribuent.
Recordem que el Consell de Formentera va aprovar la delegació de competències respecte a la recaptació dels recursos tributaris i de qualsevol altre ingrés de dret públic municipal a la Agència Tributària de les Illes Balears el passat 13 de maig, el què millorarà els canals de interrelació entre els serveis administratius i el ciutadà, sobretot coincidint amb la propera obertura de la Oficina d’Atenció Ciutadana de Formentera (OAC). Aquest nou servei permetrà la tramitació telemàticament, així com disposar d’una finestra única comú per als ciutadans.