• Català
  • Castellano
  • English

La posada en marxa de la bassa de regadiu i la reactivació de la cooperativa, les prioritats de la nova consellera d’Agricultura

rp_dolors_webLa nova consellera d’Agricultura, Ramaderia, Caça, Pesca i Joventut del Consell Insular de Formentera, Dolores Tamargo, ha presentat avui en roda de premsa els objectius i les rutines de treball a seguir en les seues tasques com a nova consellera de la institució insular.

Entre els seus objectius, destaquen la posada en marxa de la bassa de regadiu i del centre artesà polivalent Gabrielet, la reactivació de la cooperativa del camp, la disposició d’un camp de tir per als caçadors de Formentera, així com mantenir la mateixa línia de feina en quan a projectes engegats i convenis anuals.

En matèria de joventut ha destacat la importància de continuar amb la formació de nous monitors de temps de lleure, així com amb la programació habitual del Casal de Joves. En aquest respecte, Tamargo ha recalcat la necessitat de mantenir una línia directa amb les associacions de pares i mares.

Pel que fa a la antiga cooperativa del camp, al llarg del 2010 s’han dut a terme varies reunions, així com una assemblea general extraordinària de la cooperativa del camp i de la cooperativa de consum de Formentera per reactivar-les legalment amb la col·laboració d’UCABAL (Unió de Cooperatives Agràries de Balears) i del Consell Insular de Formentera. La nova junta rectora de la cooperativa treballa coordinament amb la institució insular per dur endavant aquest projecte tan necessari per Formentera.

En la mateixa línia, la posada en marxa del centre Gabrielet i de la bassa de regadiu suposaran un avanç pel medi rural de Formentera. El centre artesà i mercat pagès constituirà un espai polivalent per a acollir-hi actes culturals i un mercat de pagès. La bassa de regadiu, pràcticament enllestida, està pendent de la connexió elèctrica amb GESA, pel que una vegada finalitzat, es podrà disposar d’aquesta nova infraestructura.

Finalment, en matèria de caça i amb les competències transferides al Consell de Formentera des del passat 1 de gener de 2011, la nova consellera enceta una etapa de prosperitat per als caçadors amb l’assumpció de funcions com participar en les reunions i comissions tècniques d’àmbit insular, autonòmic o estatal en representació del Consell o proposar i tramitar l’activitat normativa o reguladora del Consell Insular de Formentera. En general, la tramitació dels expedients i l’execució de les actuacions que es derivin de les competències assumides pel Consell Insular de Formentera en matèria de caça i recursos cinegètics.

 Amb els objectius marcats, la nova consellera d’Agricultura, Ramaderia i Joventut, s’està posant al dia en la matèria des de la seua presa de possessió en sessió plenària el passat 28 de gener. Aquesta tarda mantindrà la seua primera de reunió de feina amb els caçadors de Formentera i entre aquesta setmana i la vinent durà a terme reunions periòdiques amb els membres de la cooperativa, i altres entitats relacionades amb la seua àrea.