• Català
  • Castellano
  • English

L’àrea d’Agricultura de Formentera ha eradicat el primer cas de palmera afectada per Becut vermell

palmera_webEl passat dimarts 5 de juliol, els tècnics d’Agricultura del Consell Insular de Formentera varen detectar a Formentera el primer cas de palmera afectada pel Rhynchophorus ferrugineus (Becut vermell).

Aquesta palmera, situada en un jardí particular entre l’estany Pudent i la platja de Llevant, va ser destruïda immediatament per tal d’evitar noves infeccions, seguint les mesures fitosanitàries obligatòries establertes en la resolució de la conselleria d’Agricultura i Pesca  de 12 maig de 2010 (BOIB número 77 de 25/05/2010).

Amb l’objectiu d’evitar noves infeccions s’ha creat un cercle de vigilància intensiva de 1 km de radi des del focus i a més s’ha establert una zona de protecció de 5 km de radi. Així mateix, des de l’àrea d’Agricultura s’ha començat amb els tractaments fitosanitaris dins la zona de vigilància intensiva i es donaran les pautes oportunes perquè els propietaris realitzin els posteriors tractaments al llarg de l’any.

És responsabilitat del propietari, productor o comerciant de palmeres vigilar la possible presència de becut vermell a les palmeres i informar a l’àrea d’Agricultura. De la mateixa manera que també és responsabilitat dels propietaris de palmeres afectades mantenir el jardí en un bon estat sanitari i aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries. Si no es compleixen les mesures fitosanitàries obligatòries, s’aplicarà el règim sancionador que preveu el títol de la Llei 43/2002, de 20 de novembre de sanitat vegetal.

El becut vermell (Rhynchophorus ferrugineus) és una espècie que ataca un gran nombre d’espècies de palmeres, que roman amagada en totes les seves etapes immadures i sobreviu entre 5º centígrads i 55º centígrads. La infestació queda amagada durant mesos i pot aparèixer quan el dany ja és molt sever, en un estat molt avançat de degeneració de la palmera. No és possible certificar que una palmera està lliure de becut vermell després d’un simple control visual, ja que les palmeres infestades no es distingeixen de les sanes en estadis inicials de l’atac per larves.

El novembre de 2007 es va detectar un focus de becut vermell prop de l’aeroport d’Eivissa, i des de aquell moment es varen establir les mesures d’eradicació i control per evitar-ne la seua expansió. A Formentera encara no s’havia trobat cap indici de becut vermell.

Les recomanacions per part de l’àrea d’Agricultura de Formentera estableixen que  totes les palmeres d’un diàmetre superior a 5 cm hauran d’anar acompanyades del passaport fitosanitari CE que garanteixi que no es troben afectades de becut vermell, així com  no realitzar podes, o qualsevol tipus de neteja a les palmeres perquè, a conseqüència de les ferides produïdes, aquestos exemplars resulten especialment sensibles als atacs del becut vermell.

Les persones físiques o jurídiques que introdueixin palmàcies a Formentera estan obligats a comunicar-ho per escrit a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, en temps suficient per a què es puguin efectuar les inspeccions oportunes, i validar l’absència de la plaga. Així mateix, hauran de vigilar la presència del becut vermell a les palmeres produïdes, comercialitzades o plantades dins territori formenterer, així com qualsevol moviment de palmàcies dintre de  Formentera. 
 
Per a més informació, podeu dirigir-se a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera o al telèfon 971 32 10 87 (ext. 3).