• Català
  • Castellano
  • English

S’obre el període de veda per a la pesca del raor en aigües de Formentera

raor_webL’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell Insular de Formentera, a través del seu servei d’assessorament per a tots els temes relacionats amb la pesca a l’illa i les tramitacions que es duen a terme per tal de regular aquesta pràctica a Formentera, informa que a partir de demà dia 1 de setembre, s’obre el període per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) fins al pròxim dia 1 d’abril.

La Llicència de pesca recreativa  és la que es requereix per a la pesca del raor i permet la pesca des de terra o des d’una embarcació, amb una vigència de dos anys. Segons ha informat l’àrea de Pesca de Formentera, només en la segona quinzena d’agost, s’han tramitat unes 250 llicències de pesca recreativa aproximadament.

Amb aquesta llicència es poden pescar espècies com cefalòpodes (pops, sípies i calamars), bogamarins, peixos i puu fins a un màxim de 5 quilograms, més una peça que es pot descomptar del pes total per dia. Pel que fa al raor pots capturar-ne un màxim de 50 peces, sempre sense sobrepassar els 5 quilograms.

En queden excloses espècies com la tonyina, la bacora, el peix espasa i l’agulla de paladar o marlí. Així mateix no està permès pescar coralls i similars, cucs, tites, caragols marins, pegellides, copinyes ni crustacis com les llagostes, crancs, cranques, cigales, gambes d’esca o gambes, entre altres.

Les mides de les captures oscil·len entre els 11 centímetres d’espècies com els gerrets, els molls i el capellà, fins als més grans com el lluç i el mabre (20 cm), l’agulla i el llop (25cm), rap (30 cm) i els més grans, anfosos i pàmpol  rascàs (45 centímetres) i la tonyina, amb una talla mínima de 115 cm o 30 quilograms.

Aquesta llicència permet la pesca amb dos canyes i dues poteres, a excepció de la pesca a la Reserva marina des Freus d’Eivissa i Formentera, on es permet pescar amb normalitat a excepció de les zones de protecció especial i de veda. Recordem que les reserves marines són figures de protecció pesquera mitjançant les quals es regula l’ús i la explotació del medi marí. Un dels objectius és incrementar la regeneració natural i conservar els ecosistemes més representatius.

Així mateix, hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del verderol  juvenil de classe d’edat 0 de la sirviola (Seriola dumerili) des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre en les aigües d'Eivissa i Formentera. Es consideren de classe 0 tots els exemplars que no arriben a la talla de 30 cm, amidats d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (CE) 894/1997, del Consell.

Les embarcacions de pesca recreativa no poden dur a bord captures superiors als límits màxims fixats, fet que està controlat pels serveis d’inspecció i vigilància del Consell de Formentera, de la Reserva Marina, Guàrdia Civil i d’altres administracions. Així, les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’entre 60 i 300 euros, les infraccions greus entre 301 i 60.000 euros, i les infraccions molt greus amb una multa de 60.001 euros fins a 300.000 euros.

El Consell Insular de Formentera, realitza inspeccions diàries amb la seua embarcació semirrígida per tal de garantir el correcte compliment de la normativa i la imposició de sancions, si s’escau.

Altres obligacions intrínseques en la llicència de pesca recreativa són la no utilització de rodets elèctrics a aigües interiors, la no utilització d’ormejos professionals (xarxes, palangres, etc.), el requeriment d’una autorització especial per l’ús del rall, el morenell i la llenceta, així com la prohibició d’ utilitzar cap mitjà d’atracció o de concentració artificial de les espècies a capturar, com poden ser els llums, excepte el grumeig.

Aquestes recomanacions són una petita aportació des de l’Administració per col·laborar en la sostenibilitat d’aquesta activitat, respectant el medi marí i aplicant el sentit comú, trobant la satisfacció en sortir a la mar i dur a terme aquesta activitat sense traspassar-ne els límits.

Normativa Bàsica
Decret 69/1999, de 4 de juny pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear, modificat pel Decret 61/2002, de 19 d’abril. Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el decret 69/1999, de 4 de juny, sobre l’ús d’aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors de les Illes Balears.
Reial decret 560/95 que regula les talles mínimes.
Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria de 18 de desembre de 2002 i resolució del director general de Pesca de 17 de desembre de 2001, que fa referència a la reserva marina de Menorca.
Resolució del director general de Pesca de 22 de juny de 2001 i de 9 de maig de 2003, que fa referència a la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera.
Resolució del director general de Pesca de 5 de juny de 2003, que fa referència a la reserva marina de la Badia de Palma.
Resolucions del director general de Pesca d’11 de juny de 2003 i de 24 de juliol de 2003, que fan referència a la Reserva marina de Migjorn.

Mes informació a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça.
971 32 10 87 (Ext.3) pesca@formentera.es