• Català
  • Castellano
  • English

A l'octubre s'obri la veda de caça menor a Formentera

caza_webEl Consell Insular de Formentera com a òrgan competent en matèria de Caça des del passat 1 de gener d’enguany, ha fet públic l’ordre de vedes de caça per a la temporada 2011/2012 per tal de regular aquesta pràctica a Formentera. 

La pràctica habitual a l’illa és la caça menor, que inclou la captura d’espècies com conills, perdius, llebres, guàtleres, faisans, tórtores o tords, entre altres. Enguany, el tercer diumenge d’octubre, moment en què s’obre la veda, recau en el dia 16 d’octubre i els caçadors podran exercir aquesta pràctica fins a l’1 de gener.

Actualment, a Formentera es pot caçar a 3 vedats habilitats a les zones des Cap, la Mola i Porto-salè, i a terrenys lliures segons el que disposa l’ordre de vedes. En funció de l’espècie, els caçadors disposen d’un període determinat per a la seua captura, així com de la modalitat (escopeta, falconeria, escopeta i ca, a freu, fura), els dies hàbils i les captures màximes.

En aquest respecte, les captures màximes oscil·len entre els 15 exemplars del conill, els 2 exemplars de perdiu o els 8 exemplars d’espècies com els tords. Pel que fa a la captura del conill, fins a l’obertura de la caça menor el 16 d’octubre, es pot caçar amb cans i sense escopeta, així com amb falconeria, des del passat 31 de juliol.  En aquest cas, els dies hàbils són dimarts, dijous, dissabte, diumenges i festius, i els dilluns amb falconeria. Pel que fa a la modalitat fura, ha d’estar autoritzada amb permís especial per danys a l’agricultura.
 
La captura del tord pel sistema tradicional de filats en coll, conegut a Formentera com a filats de freu, es podrà caçar en el període comprès entre el 30 d’octubre i el 29 de gener. Altres espècies com l’estornell, el cegall, el tudó, o el faisà no estan subjectes a un nombre màxim de captures, i  totes elles es poden caçar a partir del 16 d’octubre

Les noves competències assumides per la institució insular han permès donar un millor  servei i més proper als caçadors i caçadores, així com tota la tramitació dels expedients i l’execució de les actuacions derivades de les competències assumides pel Consell Insular de Formentera en matèria de caça i recursos cinegètics.