• Català
  • Castellano
  • English

Formentera comptarà amb el primer “Mercat pagès” que albergarà la venda de productes agraris, d’origen animal i pesquers durant tot l’any

mercatpages_webEl futur mercat pagès de Formentera, ubicat al centre Antoni Tur “Gabrielet”, té prevista la seua posada en marxa de manera imminent. Els interessats poden sol·licitar l’autorització de venda fins al pròxim 30 de març, i un cop avaluades les sol·licituds es procedirà a la seua obertura al públic.
 
En una superfície de 76,26 m2, el mercat pagès comptarà amb 10 parades destinades principalment a la venda de productes agraris, d’origen animal i pesquers de Formentera durant tot l’any. Aquesta activitat comercial suposa una porta d’entrada i sortida de productes agrícoles autòctons, destinat principalment a la venda. En aquest respecte, es reactivarà la venta del gerret, per fomentar el consum de aquest peix de la gastronomia mediterrània tan típic de la nostra illa i que forma part del nostre Patrimoni Cultural. Això serà possible gràcies a la Confraria de pescadors de Formentera.

L’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera és l’àrea competent pel que fa a l’establiment dels criteris d’adjudicació de les parades. Podran ser autoritzats per accedir a un lloc de venda les persones físiques, jurídiques i cooperatives. L’ordenança que regula el mercat estableix una sèrie de requisits com ara estar donat d’alta al registre d’explotacions agràries i ramaderes, així com tenir en possessió les autoritzacions sanitàries oportunes. Les autoritzacions del CIF per a l’exercici de venda al mercat pagès seran anuals i enguany la taxa a pagar per part dels demandants comptarà amb bonificacions per tal d’incentivar la participació del col·lectiu agrari de l’illa.

Aquest tipus de producció, molt més petita quantitativament però d’una alta qualitat i personalitat, requereix un suport per part de les institucions, ja que esdevé una clara aposta per fomentar els productes alimentaris elaborats seguint procediments tradicionals.

Així mateix, aquest espai donarà cabuda a totes aquelles activitats organitzades des de l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell de Formentera, així com al desenvolupament d’activitats de formació, difusió, investigació i exposició relacionades amb la matèria.

Des del Consell de Formentera es té una gran satisfacció de poder posar a l’abast de la ciutadania un equipament d’aquestes característiques a Formentera, ja que tot i la tradició agrària de l’illa, no es disposava de cap mercat alimentari d’aquestes característiques.

La marca “Producte fet a Formentera”
Així mateix, el mercat pagès admetrà la venda de productes amb la marca “producte fet a Formentera”. La clara presència d’articles fabricats en sèrie que predomina dins els mercats actuals fa que sigui cada vegada més difícil trobar productes elaborats manualment i seguint tècniques artesanals.

En aquest marc, el Consell Insular de Formentera ha regulat la marca “Producte fet a Formentera”, amb l’objectiu de propiciar la recuperació i el consum de productes agraris, d’origen animal i pesquers recol·lectats i elaborats de manera tradicional, com ara el gerret, el peix sec o la mel de Formentera.

En aquest sentit, la marca ‘Producte fet a Formentera’, propietat del CIF, es presenta com una eina encaminada a ressaltar aquestes qualitats. El Reglament té per objecte fixar les condicions d’accés a l’ús de la marca ‘Producte fet a Formentera’ per part dels artesans, empreses artesanes i venedors de productes agraris, d’origen animal i pesquers.

El CIF cedirà l’ús de la marca, en les seues modalitats, a tots els artesans, empreses artesanes legalment constituïdes i venedors de productes agraris, d’origen animal i pesquers que ho sol·licitin en la forma i condicions que estableix el Reglament. La cessió de l’ús del la marca ‘Producte fet a Formentera’ serà per un període de dos anys.