• Català
  • Castellano
  • English

Cada dimecres, el Consell de Formentera disposarà d’un tècnic de FOGAIBA per tramitar les ajudes de la PAC a l’agricultura i ramaderi

paisatge_rural_webA partir de demà, l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera incorporarà cada dimecres un tècnic del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), que s’encarregarà de tramitar les sol·licituds d’ajudes a l’agricultura i a la ramaderia, procedents de la Política Agrària Comuna (PAC). 

Aproximadament un milió de productors espanyols podran sol·licitar  aquesta ajuda fins el 30 d’abril a través de la sol·licitud única. El productor podrà demanar totes les seves ajudes d’un sol cop, i només s’haurà de dirigir a l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma, en aquest cas el Consell Insular de Formentera.

Es poden demanar una gran varietat d’ajuts, entre els quals destaquen, les ajudes al cultiu del cotó i als productors de remolatxa sucrera o l’ajuda nacional als fruits de closca. Altres ajuts específics són els relacionats amb als agricultors i als ramaders d’oví, caprí i boví per produir en determinades condicions.

L’any 2011, hi va haver 120 beneficiaris a les Illes Balears, que reberen un import de 190.537,24 euros. Els ajuts directes de la PAC estan finançats a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia, FEAGA, corresponents a la campanya 2012-2013, per un total aproximat de 5.049.000 d’euros.