• Català
  • Castellano
  • English

Campanya de vacunació dirigida al sector ramader de Formentera

El Consell de Formentera firma un conveni amb l’Associació de Ramaders de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius

El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, ha signat aquest matí el conveni de col·laboració amb l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius.

Aquest conveni, valorat en 30.000 euros, permetrà dur a terme la campanya de vacunació i tractaments antiparasitaris anuals del ramat oví i caprí, amb el compromís de l'Associació de Ramaders de mantenir el seu ramat en bones condicions sanitàries, tot duent a terme activitats de desinfecció, desinsectació i desratització de les seves instal·lacions.

L'Associació de Ramaders de Formentera, com a única associació ramadera de l’illa amb explotacions ovines i caprines, posarà en pràctica un programa sanitari comú per a aconseguir la millora sanitària i productiva de les seves explotacions.

Així mateix, els serveis veterinaris de l'agrupació de defensa sanitària (ABS) efectuaran dues visites anuals a les explotacions, visites a domicili i urgències, així com la promoció i divulgació de la sanitat animal del ramat oví i caprí i de la resta d'espècies presents a les explotacions, i la convocatòria de xerrades informatives.