• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera firma un conveni amb l’Associació de Ramaders de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius

conveniramader_webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, amb la presència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca, Santi Juan, ha signat aquest matí el conveni de col·laboració amb el president de l’Associació de Ramaders de Formentera, Andreu Ferrer per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius.

Aquest conveni, que enguany està valorat en 32.000 euros, és el tercer any que es materialitza, permetent al sector ramader de l’illa dur a terme la campanya de vacunació i tractaments antiparasitaris anuals del ramat oví i caprí, amb el compromís de l’Associació de Ramaders de mantenir el seu ramat en bones condicions sanitàries, tot duent a terme activitats de desinfecció, desinsectació i desratització de les seves instal·lacions. Enguany com a novetat, s’ha inclòs el bestiar porcí.

L’Associació de Ramaders de Formentera, com a única associació ramadera de l’illa, s’ha compromès a posar en pràctica un programa sanitari comú per a aconseguir la millora sanitària i productiva de les seues explotacions.

Els serveis veterinaris de l’agrupació de defensa sanitària (ADS) efectuaran dues visites anuals a les explotacions, visites a domicili i urgències, així com la promoció i divulgació de la sanitat animal del ramat oví, caprí i porcí i de la resta d’espècies presents a les explotacions i la convocatòria de xerrades informatives. Amb aquest conveni es continua en la mateixa línia d’ajuda al sector ramader, amb l’objectiu de mantenir el paisatge rural de Formentera i fomentar la producció dels productes fets a Formentera.

L’associació de Ramaders de Formentera
L’Associació de Ramaders de Formentera (ARF) és una institució que fou creada l’any 1992 amb els objectius de treballar per la millora, foment i defensa dels interessos  dels ramaders de Formentera i per altra costat d’intentar mantenir els camps de l’illa treballats i conreats per tal de col·laborar també a una millor imatge turística de Formentera.

Avui per avui és l’única associació que treballa pel camp de Formentera i realitza actuacions com gestionar la compra de cereals per sembrar a entitats de fora de la nostra illa, l’adquisició de pinsos pels associats, el transport dels materials forans, la compra d’adobs, la gestió de subvencions davant les diferents institucions públiques i la contractació directa o indirectament de veterinari, entre altres actuacions.
 
Els membres de la junta directiva d’aquesta associació realitzen les seves funcions de forma completament altruista, amb l’únic desig de mantenir la darrera associació que treballa per al camp en activitat. Compten amb 90 afiliats.