• Català
  • Castellano
  • English

El conveni Leader propicia el desenvolupament rural de Formentera

convenileader_webEl vicepresident i conseller d’Agricultura del Consell Insular de Formentera, Santi Juan, ha signat avui un conveni de col·laboració amb el president del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera i conseller d’Agricultura del Consell Insular d’Eivissa, Antoni Marí Marí, referent a l’aplicació de la metodologia Leader a l’illa de Formentera, que es signa anualment des de l’any 2007.  Formentera com a membre del Grup Leader, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la població rural, mitigar l’abandonament del camp i, a través de la diversificació de les activitats del sector primari i el desenvolupament de la petita empresa agroalimentària, incrementar les rendes del sector rural de Formentera. 

En el cas de Formentera, el projecte Leader, continuació del projecte Leader Plus, ja va ser d’aplicació a l’illa amb l’obertura del Telecentre o l’adquisició de la biotrituradora de l’àrea de Medi Ambient, l’any 2010. L’aportació anual de la institució insular és de 15 mil euros per formar part d’aquest projecte europeu, que compta entre els seus membres amb ajuntaments, associacions, cooperatives o entitats empresarials.  
Les bonificacions d’aquest conveni han permès la dotació d’equipament del centre Antoni Tur “Gabrielet” o l’equipament informàtic del Casal d’Entitats i està prevista l’adquisició d’un forn de ceràmica destinat al centre “Gabrielet”, per ajudar els petits productors de l’illa que puntualment necessitin utilitzar-lo. 

Altres projectes aprovats a Formentera són la dotació d’equipament per al futur centre de la tercera edat, un centre de reunions per a associacions i un Telecentre al Pilar de la Mola. La creació del Telecentre suposarà comptar amb el segon Telecentre de Formentera creat amb els fons del projecte Leader. A més a més, també s’accepten projectes a títol particular, com ja ha set d’aplicació a Formentera per part de l’empresa Salines de Formentera per l’adquisició de maquinària per processar la sal.

Així mateix, s’han impulsat 2 projectes de col·laboració entre el projecte Leader i 2 agricultors (1 jove agricultor i 1 dona pagesa) de l’illa de Formentera per a la realització del projecte de cooperació anomenat “Agropaisajes Insulares”. Aquests projectes consisteixen a promoure la valorització econòmica i paisatgística dels sistemes agrícoles tradicionals des del punt de vista del sòl i de l’aigua.

En total, Formentera ha rebut una ajuda econòmica de 650.000 euros per al desenvolupament de 8 projectes d’aplicació a l’illa. Des de l’any 2010 s’han aprovat 38 expedients a les Pitiüses, amb una ajuda pública total de 1.060.000 euros. D’aquests projectes, 8 s’executen a l’illa de Formentera, altres 6 són projectes que abarquen el conjunt de les Illes Pitiüses, amb una inversió de 324.000 euros i una ajuda de 260.000 euros, i la resta són projectes que pertanyen a Eivissa. 

Els projectes conjunts amb Eivissa són: projectes de recuperació de varietats tradicionals de cultius anuals, projecte de recuperació de varietats tradicionals de vinya, dinamització de l’agricultura ecològica, promoció de les varietats locals, sistema de recollida de residus sanitaris, i centre de teràpia per persones amb dificultats especials.

L’objecte del conveni és proporcionar ajudes econòmiques al sector rural mitjançant ajudes a la conservació de finques, al patrimoni rural, per serveis a la població, per formació, per al manteniment de parets de pedra seca o la creació i consolidació d’indústries agràries en el cas de Formentera.

El Consell de Formentera tramita les sol·licituds que rep dels agricultors o de les microempreses del sector rural i avalua aquelles que potencien i revaloritzen tot el relacionat amb el món de l’agricultura i del medi ambient. Enguany ja ha acabat el període per a la convocatòria d’ajudes Leader, que es tornarà a obrir l’any que ve.

Aquest conveni te una vigència fins al 31 de desembre de 2012 i podrà prorrogar-se anualment de forma expressa fins a la finalització del Programa Comarcal de les Pitiüses Leader Plus 2007-2013. Aquesta subvenció va a càrrec del Ministeri de Medi Ambient, la Unió Europea i la pròpia Comunitat Autònoma.

Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera
L’associació sense ànim de lucre Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera fou constituïda el dia 20 de març de 2002, inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb la missió d’afavorir el desenvolupament rural a Eivissa i Formentera i, en concret, dur a terme la gestió de la metodologia LEADER PLUS. 

Actualment el Grup gestiona un Programa d’ajudes al món rural per un import de 3.100.000 €, a aplicar entre els anys 2010 i 2013. Aquest grup és una associació formada per representants del teixit social, empresarial i de les entitats locals del territori, amb l’objectiu de gestionar els fons econòmics destinats a millorar la qualitat de vida de les zones rurals i diversificar l’economia rural.

L’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell de Formentera col·labora amb aquest grup localitzant parcel·les on cultivar plantes autòctones amb la finalitat de evitar-ne l’erosió genètica i recuperar varietats més adaptades a la zona, és a dir, més resistents a les condicions de clima, sòl, necessitats hídriques i resistència a plagues i malalties, evitant-se així la realització de tractaments fitosanitaris.