• Català
  • Castellano
  • English

Renova la teua cartilla ramadera a l'àrea d'Agricultura de Formentera

ovelletesCada principi d’any, tots els ramaders de Formentera estan obligats a renovar les seves cartilles ramaderes, amb l’objectiu de garantir i planificar els controls sanitaris oportuns pel que fa als animals de producció com són porcs, ovelles, cabres, cavalls i tots els procedents de la família de les aus, com ara gallines, indiots o coloms. Així, durant els mesos de gener i febrer s’obre el període de declaració obligatòria del cens ramader, tant sigui per les persones que comercialitzen amb els animals com per aquelles que els tenen per autoconsum. 

Per a la renovació de les cartilles, les persones interessades s’han de dirigir a l’àrea d’Agricultura del Consell Insular de Formentera i han de portar el Llibre o Llibres de Registre d’Explotació per fer la diligència de l’any en curs, en la qual els ramaders han de deixar constància del balanç de reproductors i del moviment dels animals. 

Aquest requisit proveeix informació de les altes de nous reproductors, com per exemple la compra a altres explotacions o de la seva pròpia reposició, així com de les baixes de reproductors en cas de mort a l’explotació o de reproductors que es duguin a escorxador i d’aquells animals que es comercialitzin a una altre explotació. 

Pel que fa al moviment d’animals, es tracta d’informar de les baixes de cries que es duen a l’escorxador o a altres explotacions, així com de les altes de cries per compra a altres explotacions. Si alguna explotació no disposa de Llibre de Registre, n’ha de sol·licitar un a l’àrea d’Agricultura del Consell Insular de Formentera. En aquest cas, han de estar en possessió de la guia, que és el document elaborat per la veterinària del Consell insular que informa si compta amb totes les qualificacions sanitàries, a l’hora de transportar els animals, tant sigui a altres explotacions com a l’escorxador. Les guien es poden sol·licitar els dilluns de 9 a 13 hores a l’àrea d’Agricultura. 

Altres informacions d’interès per al sector ramader de l’illa són que totes les  explotacions han de disposar del llibre de medicaments, que es pot recollir al Consell Insular, han de preservar totes les factures de venda dels animals, així com totes les factures de compra de pinsos o altres productes per als animals, han de mantenir els animals de la família ovina i caprina correctament identificats i en totes les visites, controls i inspeccions veterinàries a l’explotació, els ramaders han de posar a disposició dels veterinaris el llibre de registre de l’explotació i el llibre de medicaments.

Serveis veterinaris del Consell de Formentera
Els Serveis Veterinaris tenen la funció de controlar la identificació, el registre, la sanitat animal i els moviments, tant en l'àmbit pecuari com dels animals de companyia. També intervenen en el control del benestar animal i de la producció ramadera.

La responsable d’aquesta àrea s’encarrega de tramitar sol·licituds com la inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears, canvis de titularitat en les explotacions, baixa de les explotacions, així com altres serveis entre els que destaquen renovació del cens de les cartilles ramaderes, renovació anual de la Targeta Sanitària Equina, actualitzar el Llibre de Registre i visites d’inspecció a les explotacions. Per a qualsevol dubte podeu contactar amb els serveis veterinaris de l’àrea d’Agricultura al telèfon 971.32.10.87 ext.3.

Període de declaració anual obligatòria: mesos de gener i febrer.
Sol·licitants: titulars de les explotacions ramaderes.
Lloc: àrea d’Agricultura, Ramaderia  i Pesca del Consell Insular de Formentera.