• Català
  • Castellano
  • English

Inici de la tramitació de les ajudes de la PAC a l’agricultura i ramaderia

camp webL’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera ha iniciat aquest mes de febrer la tramitació de les sol·licituds d’ajudes a l’agricultura i a la ramaderia, procedents de la Política Agrària Comuna (PAC), per la qual cosa cada dimecres es desplaçarà a l’illa un tècnic del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), que s’encarregarà de fer els tràmits.

Aproximadament un milió de productors espanyols podran sol·licitar aquesta ajuda fins al 30 d’abril a través de la sol·licitud única. Es poden demanar una gran varietat d’ajuts, entre els quals destaquen, els ajuts al cultiu del cotó i als productors de remolatxa sucrera o l’ajuda nacional als fruits de closca. Altres ajuts específics són els dirigits als agricultors, amb la convocatòria d’ajudes per al foment de les rotacions de cultiu en terres de secà o per a la millora de la qualitat de les llegums, així com els ajuts als ramaders de bestiar oví, caprí i boví per produir en determinades condicions.

Les persones interessades podran demanar totes les seves ajudes d’un sol cop, i només s’hauran de dirigir al Consell Insular de Formentera amb la documentació requerida.

El camp continua jugant un paper protagonista a les Illes Balears, amb el manteniment d’una part de la població rural, un paisatge interior de gran bellesa i riquesa ecològica i la producció i l’abastament d’aliments d’alta qualitat, tan valorats per la ciutadania i per als milers de turistes que cada vegada demanden més producció de la terra.

L’any 2012, hi va haver 7.628 sol·licituds a les Illes Balears i es varen atorgar 23 milions d’euros. Els ajuts directes de la PAC estan finançats a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia, FEAGA, per un import màxim anual de 5.055.000 milions d’euros.

Per a més informació, podeu trucar a l’àrea d’Agricultura de Formentera al telèfon 971.32.10.87 ext. 3