• Català
  • Castellano
  • English

Convocatòria d'ajudes per a la “1a Instal·lació de Joves Agricultors"

paisatgerural2014L'àrea d'Agricultura del Consell Insular de Formentera informa als joves agricultors que s'ha obert la convocatòria d'ajudes per a la “1a Instal·lació de Joves Agricultors", corresponent a l'any 2014. El termini de presentació de sol·licituds acaba el próxim divendres dia 21 de febrer.

En el cas de Formentera, l'ajuda màxima dirigida als agricultors professionals serà de 34.132 mil euros, i en el cas de tractar-se d'agricultura ecològica l'import és superior arribant als 36.064 mil euros. I pels agricultors a temps parcial, l'ajuda seria de 13.652 mil euros o 14.425 mil euros en el cas de l'agricultura ecològica.

Les ajudes estan destinades a joves de 18 a 40 anys que disposin de certa experiència i qualificació professional en el sector agrari. Els sol·licitants s’han d’incorporar enguany a una explotació agrícola, ja sigui de manera individual o associativa, i s’han de comprometre a exercir l’activitat agrària durant un període de cinc anys com a mínim.

D'altra banda, els interessats hauran de realitzar el curs d' “Incorporació de Joves a l'Agricultura” en un termini de 2 anys, a partir de l'aprovació de l'ajuda. Així mateix, hauran de presentar la primera declaració de l'IRPF que arribi als mínims exigits en rendiments agrícoles i/o ramaders, així com els impresos de sol·licitud de l'ajut i el pla empresarial, que seran facilitats a l'àrea d'Agricultura del Consell de Formentera.

Cal recordar, que els beneficiaris hauran de complir amb les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar dels animals, la qual cosa es comprovarà mitjançant la corresponent inspecció de control agroambiental, un cop sol·licitada l’ajuda.

Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar l’ocupació en el sector agrari de les Illes Balears, facilitar el rejoveniment de la població agrària activa i professionalitzar el capital humà de les explotacions agràries de manera que permeti millorar-ne la competitivitat, la capacitat d’innovació i la rendibilitat econòmica i ambiental.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha obert la línia d’ajudes corresponent a l’any 2014 per fomentar la incorporació de joves agricultors al camp balear. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, i està cofinançada en un 40 % pel Govern central, un 35% pels fons europeus FEADER i el 25% restant pel Govern de les Illes Balears.