• Català
  • Castellano
  • English

El sector agrari pot sol·licitar parada al mercat pagés fins el 31 de març

mercatpages webL’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca del Consell Insular de Formentera informa a la ciutadania que poden sol·licitar l’autorització de venda al mercat pagés, ubicat al centre Antoni Tur Gabrielet, fins al pròxim 31 de març.

El mercat pagès compta amb possibilitat de sol·licitar fins a 10 parades destinades principalment a la venda de productes agraris, d’origen animal i pesquers de Formentera durant tot l’any. Aquesta activitat comercial suposa una porta d’entrada i sortida de productes agrícoles autòctons, destinats principalment a la venda. En aquest respecte, enguany s'ha reactivat la venta del gerret, per fomentar el consum de aquest peix de la gastronomia mediterrània tan típic de la nostra illa i que forma part del nostre patrimoni cultural. Això ha estat possible gràcies a la Confraria de pescadors de Formentera, que posa a la venta aquest producte en funció de la disponibilitat.

El mercat pagés obri de dilluns a dissabte, de 9 a 13 hores, tot i que aquells productors que desitgin vendre el seu producte de manera puntual, podran sol·licitar una parada diària (d'un sòl dia) a l'àrea d'Agricultura de Formentera amb dos dies d'antelació. L'objectiu és dinamitzar i enriquir l’oferta d’aquest espai, així com flexibilitzar l’entrada de productors locals que se sumaran a l’oferta actual de cebes, patates, tomates o mel de Formentera, amb ànim de revitalitzar aquest sector tan important en la nostra illa.

L’àrea d’Agricultura és l’àrea competent pel que fa a l’establiment dels criteris d’adjudicació de les parades. Podran ser autoritzats per accedir a un lloc de venda les persones físiques, jurídiques i cooperatives. L’ordenança que regula el mercat estableix una sèrie de requisits com ara estar donat d’alta al registre d’explotacions agràries i/o ramaderes, així com tenir en possessió les autoritzacions sanitàries si correspon. Les autoritzacions del CIF per a l’exercici de venda al mercat pagès son anuals o diàries i compten amb bonificacions per tal d’incentivar la participació del col·lectiu agrari de l’illa.

Aquest tipus de producció, molt més petita quantitativament però d’una alta qualitat i personalitat, requereix un suport per part de les institucions, ja que esdevé una clara aposta per fomentar els productes alimentaris elaborats seguint procediments tradicionals. Un cop consolidat el primer mercat alimentari de l’illa, constitueix una porta d’entrada i sortida de productes agrícoles autòctons, a més d’un punt de trobada i d’intercanvi comercial a Sant Francesc.

La marca “Producte fet a Formentera”
El mercat pagès admet la venda de productes amb la marca “Producte fet a Formentera”, amb l’objectiu propiciar la recuperació i el consum de productes agraris, d’origen animal i pesquers recol·lectats i elaborats de manera tradicional, com ara el gerret, el peix sec o la mel de Formentera.

El CIF cedirà l’ús de la marca a tots els artesans, empreses artesanes legalment constituïdes i venedors de productes agraris, d’origen animal i pesquers que ho sol·licitin en la forma i condicions que estableix el Reglament. La cessió de l’ús del la marca ‘Producte fet a Formentera’ és per un període de dos anys.