• Català
  • Castellano
  • English

El Consell presenta al·legacions a l’avantprojecte de Llei agrària i lamenta que no serveixi per impulsar la reactivació del camp

camp1El Consell de Formentera ha presentat un escrit d’al·legacions a l’Avantprojecte de llei agrària de les Illes Balears. El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell de Formentera, Santiago Juan, ha explicat que “aquest avantprojecte no permet impulsar la recuperació del camp, segons els criteris territorials d'aquest govern. Trobem a faltar accions per incentivar la recuperació de camps que fa anys que no es treballen, mesures d’impuls a l’agricultura ecològica, afavorir el cultiu tradicional o fomentar la recuperació de varietats autòctones”.

Per a Santiago Juan “l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que l'agricultura és competència pròpia dels consells insulars, no compartim la decisió del Govern d'atribuir-se competències reglamentàries en matèria agraria”. El conseller d'Agricultura tampoc comparteix “la decisió de deixar sense efecte qualsevol norma que exigeixi la declaració d'interès general per a la implantació d'activitats agràries i complementàries, i que això es faci en ares de la simplificació administrativa quan al mateix temps s'exigeixen més informes de més conselleries del propi Govern”.

Per al titular d’Agricultura del Consell, l’avantprojecte “afavoreix més l’ús especulatiu del sòl que no l’ús agrari, aquest avantprojecte no s’adapta a les peculiaritats del territori de Formentera. A Mallorca o Menorca, el sector agrari és relativament més fort que a Formentera, i és possible trobar municipis pocs desenvolupats amb molt de sòl agrícola, que serien territoris per als quals aquesta llei podria arribar a tenir algun sentit”.

El conseller d'Agricultura formenterer lamenta, que “tot i aquesta poca adaptació a la nostra realitat, si aquest avantprojecte sortís endavant, seria d’aplicació també a Formentera, i això podria tenir efectes perniciosos, ja que afavoriria a la urbanització del camp, degut a que té grans implicacions en matèria d'urbanisme”.

El conseller d’Agricultura ha avisat que “aquest avantprojecte no té en compte que l’agricultura és una competència pròpia dels consells insulars i se salta restriccions actuals importantíssimes com la Llei d’espais naturals, la Llei de sòl rústic, les Directrius d’ordenació del territori i, fins i tot, les recents Normes subsidiàries de 2010”.

Altres consideracions que el Consell de Formentera ha tengut en compte a l’hora de presentar aquestes al·legacions han set que “no té en compte la tradició civil pròpia de Formentera i Eivissa, ja que ni la cita, en un text que sí que cita la tradició pròpia menorquina”.

Aquest oblit no és cap tema menor. Per a Santiago Juan “l’explotació majoral de la terra, la forma de mesurar els terrenys i la forma de dividir la terra d’aquesta part de les illes no comptaria per a res”.