• Català
  • Castellano
  • English

Aprovat el projecte de construcció d'una nau per a la Cooperativa del camp

paisatgerural2014En una sessió celebrada el passat divendres 10 d'octubre, la Comissió de Govern del Consell de Formentera, a proposta del conseller d'agricultura, Santiago Juan, va aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució d'una Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera.

El projecte té un pressupost d'execució de 417.772€ i ha estat redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, el senyor Xavier Pallejà, estarà en informació pública per un període no inferior a 15 dies a la web del Consell de Formentera i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La construcció de la nau forma part d'un programa de reactivació del camp de Formentera que l'àrea d'agricultura del Consell de Formentera ve desenvolupant des de fa temps, i que ha tingut com a principals fites la fusió de les cooperatives del camp, l'estiu passat, i l'adquisició dels terrenys on s'edificarà la instal·lació.

Per a declaracions, Santiago Juan, conseller d'agricultura, 667680252