• Català
  • Castellano
  • English

Últimes setmanes per renovar la cartilla ramadera

ajudes ramaders1El proper dia 28 de febrer s'esgota el període de renovació de la cartilla ramadera, un document obligatori per accedir a les ajudes que es concedeixen en aquest sector. La renovació s'ha de realitzar a la conselleria d'Agricultura i Pesca del Consell de Formentera.

Recordem que per normativa, les persones que figuren inscrites en el Registre d'Explotacions ramaderes i que disposen de la cartilla ramadera han d'actualitzar el cens de la seva explotació un cop l'any.