• Català
  • Castellano
  • English

L'Àrea de Pesca de Formentera compta amb Servei d'Assessorament i Tramitació en matèria de pesca

Inspecció de pescaEls serveis d'inspecció i vigilància del Consell de Formentera, la Reserva Marina, la Guàrdia Civil i altres administracions realitzen un control de la pràctica pesquera a l’illa.

L’Àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera compta amb un servei d'assessorament per a tots els temes relacionats amb la pesca a l'illa i les tramitacions que es duen a terme per tal de regular aquesta pràctica a Formentera.

Els amants del medi marí poden obtenir diverses llicències de pesca, que compten amb restriccions en quant al nombre de captures, depenent del tipus de llicència. La llicència de pesca recreativa té un preu de 13,79 euros i permet la pesca des de terra o des d’una embarcació, amb una vigència de dos anys.

Amb aquesta llicència es poden pescar espècies com cefalòpodes (pops, sípies i calamars), bogamarins, peixos i puu fins a un màxim de 5 quilograms i una peça que es pot descomptar del pes total per dia. En queden excloses espècies com la tonyina, la bacora, el peix espasa i l'agulla de paladar o marlí. Així mateix no està permès pescar coralls i similars, cucs, tites, caragols marins, pegellides, copinyes ni crustacis com les llagostes, crancs, cranques, cigales, gambes d’esca o gambes, entre altres.

Les mides de les capturen oscil·len entre els 11 centímetres d'espècies com els gerrets, els molls i el capellà, fins als més grans com el lluç i el mabre (20 cm), l'agulla i el llop (25cm), rap i goràs (30 i 33 cm respectivament) i els més grans, amfossos i pàmpol rascàs (45 centímetres) i la tonyina, amb una talla mínima de 115 cm o 30 quilograms.

Les embarcacions de pesca recreativa no poden dur a bord captures superiors als límits màxims fixats, fet que està controlat pels serveis d'inspecció i vigilància del Consell de Formentera, de la Reserva Marina, Guàrdia Civil i d’altres administracions. Així, les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’entre 60 i 300 euros, les infraccions greus entre 301 i 60.000 euros, i les infraccions molt greus amb una multa de 60.001 euros fins a 300.000 euros.

Altres llicències de Pesca
L’àrea de Pesca de Formentera dóna la possibilitat d’obtenir altres llicències com la de pesca submarina, la col·lectiva i la d'embarcacions. Pel que fa a la llicència de pesca submarina no està autoritzada la pesca els dilluns, dimecres i divendres no festius ni a més de 20 metres de fondària. Paral·lelament s'han establert tres zones de veda per a la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera, que suposen un total de 2.500 hectàrees, entre Punta de la Gavina i Punta Rasa, Cala Saona inclosa, així com des dels límits des Caló fins el far de la Mola, passant per punta de sa Creu. El nombre màxim de llicències de pesca submarina per Formentera és de 20 llicències anuals.

En el cas de la llicència col·lectiva, permet pescar en una embarcació amb capacitat màxima per a 12 persones i cal tenir en possessió la llicència de navegació, l'autorització de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori per al lloguer d’embarcacions d’esplai de la Unió Europea i el títol del curs de formació de tècnic esportiu o acreditació d’embarcament a un vaixell de llista 6a. durant un mínim de 5 anys. Per a la d'embarcacions només cal la llicència de navegació actualitzada.

Aquestes recomanacions són una petita aportació des de l’Administració per col·laborar en la sostenibilitat d’aquesta activitat, respectant el medi marí i aplicant el sentit comú, trobant la satisfacció en sortir a la mar i dur a terme aquesta activitat sense traspassar-ne els límits.

Vedes: raor i verderol
Hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) des de l'1 d'abril fins al 31 d'agost. Així mateix, hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del verderol o juvenil de classe d'edat 0 de la sirviola (Seriola dumerili) des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre en les aigües d'Eivissa i Formentera. Es consideren de classe 0 tots els exemplars que no arriben a la talla de 30 cm, amidats d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (CE) 894/1997, del Consell.

Pescar a la Reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera
A la Reserva Marina de Es Freus es pot pescar amb normalitat a excepció de les zones de protecció especial i de veda per les modalitats de pesca citades anteriorment. En aquest respecte, s’ha establert una veda per a la pesca amb curricà de superfície i curricà de fons, des del 30 d'octubre fins el 31 de març. Així mateix, també hi ha una regulació pel que fa a la pesca amb ormeigs, que estableix la pesca de canya amb un màxim de 6 hams per pescador, el requisit de comptar amb una autorització especial per a la pesca amb rall i l'obligació de pesca diürna amb aparells com la fitora.

Recordam que les reserves marines són figures de protecció pesquera mitjançant les quals es regula l’ús i la explotació del medi marí. Un dels objectius és incrementar la regeneració natural i conservar els ecosistemes més representatius.

Mes informació a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça.
tel. 971 32 10 87 (ext.8) · pesca@formentera.es