• Català
  • Castellano
  • English

Ajudes per la renovació de maquinària agrícola

Foto Ajudes per la renovació de maquinària agrícolaTots aquells agricultors que vulguin renovar els seus tractors i màquines automotrius poden accedir a una línia d'ajuts concedits pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, gestionats directament des de la conselleria d'Agricultura de Formentera, a través del servei d'assessorament del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a Formentera.
Les ajudes es concediran a tots els titulars de maquinaria agrícola amb més de 15 anys d'antiguitat, així com als equips recol·lectors amb una antiguitat de 10 anys.
La quantia de l'ajuda és de 80 euros per tractor i maquina automotriu deteriorades, amb possibles increments en el cas d'explotacions agràries prioritàries, agricultors joves o en explotacions ubicades a zones qualificades amb dificultats.
En el cas de cooperatives o SAT, aquests increments són de 70 euros. S'inclou la possibilitat de desballestar una adobadora o equips d'aplicació de productes fitosanitaris obsolets, incrementant d'aquesta manera l'ajuda econòmica.
S'estableixen també increments per afavorir el desballestament de tractors antics, mancats d'estructura de protecció homologada, així com per a l'adquisició de tractors nous d’eficiència energètica o amb menors emissions de gasos contaminants.
Així mateix, es dona la possibilitat d'adquirir determinades màquines arrossegades i suspeses amb la ajuda al desballestament, entre les quals s'inclouen adobadores i equips d'aplicació de fitosanitaris de comprovada eficiència, per raons de caràcter sanitari i ambiental.

Tècnic FOGAIBA: 4 d'agost.

Més informació:
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça · tel. 971 32 10 87 (Ext.8) · agricultura@formentera.es