• Català
  • Castellano
  • English

1 milió d'euros anual per a les pitiüses destinat al desenvolupament rural

Firma del conveni del projecte LeaderFormentera signa el projecte Leader que té com a objectiu l’impuls del sector rural i agrícola.

El conseller d’Agricultura i Ramaderia del Consell de Formentera, Bartolo Ferrer, ha signat un conveni de col·laboració amb el Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera referent a l’aplicació de la metodologia Leader a l’illa de Formentera, amb la presidenta del projecte Leader i consellera de Política Patrimonial i Agrícola del Consell d’Eivissa, Margalida Torres Planells.

Formentera com a membre del projecte Leader, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la població rural, mitigar l’abandonament del camp i, a través de la diversificació de les activitats del sector primari i el desenvolupament de la petita empresa agroalimentària, incrementar les rendes del sector rural de Formentera. La quantitat econòmica destinada a les Pitiüses és d’un milió d’euros anual per tal de donar un impuls al desenvolupament rural i agrícola.

Per aquest motiu, és objecte del conveni proporcionar ajudes econòmiques al sector rural mitjançant ajudes a la conservació de finques, al patrimoni rural, per serveis a la població, per formació, per al manteniment de parets de pedra seca o la creació i consolidació d’indústries agràries en el cas de Formentera.

En el cas de Formentera, el projecte Leader, continuació del projecte Leader Plus, ja va ser d’aplicació a l’illa amb l’obertura del Telecentre, l’adquisició de la biotrituradora de l’Àrea de Medi Ambient o el projecte actual de les rampes d’avarada. L’aportació anual de la institució insular és de 9 mil euros per a formar part d’aquest projecte europeu, que compta entre els seus membres amb ajuntaments, associacions o entitats empresarials.

Des d’ahir i durant els propers tres anys, el Consell de Formentera podrà rebre les sol·licituds dels agricultors o de les microempreses del sector rural per estudiar a fons i subvencionar aquelles que potenciïn i revaloritzin tot el relacionat amb el món de l'agricultura i del medi ambient.

Els fons econòmics destinats a millorar la qualitat de vida de les zones rurals i diversificar l'economia rural, es gestionaran a través del grup d'acció local d'Eivissa i Formentera, una associació formada per representants del teixit social, empresarial i de les entitats locals del territori.

Així mateix, des de l’Àrea d’Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca de Formentera es va mantenir una reunió amb el sector agrari de l’illa per tal de presentar el futur pla localitzat que estableix el programa de desenvolupament rural 2007-2013 de les Pitiüses.

Aquest conveni tendrà vigència fins al 31 de desembre de 2010 i podrà prorrogar-se anualment de forma expressa fins a la finalització del Programa Comarcal de les Pitiüses Leader Plus 2007-2013. Aquesta subvenció va a càrrec del Ministeri de Medi Ambient, la Unió Europea i la pròpia comunitat autònoma.