• Català
  • Castellano
  • English

Activitats sobre la diversitat cultural per als més menuts

L’Escola d’Estiu torna a Formentera amb un gran ventall d’activitats lúdiques, dirigides als nens i nenes d’entre 3 i 12 anys i aquest estiu porta per títol “La volta al món en vuit setmanes” amb activitats orientades a la diversitat cultural.

Amb l’objectiu d’oferir a la població infantil un recurs socio-educatiu durant els mesos d’estiu que promoguin alternatives per l'ús adequat del temps de lleure i potenciar el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels participants, les activitats es portaran a terme a les instal·lacions del Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu, de Sant Ferran i enguany per primera vegada també al Col·legi Públic del Pilar de la Mola.

Les activitats, organitzades de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, donen la possibilitat als nens de conèixer diferents cultures a través del joc, així com aprendre valors com la solidaritat, l’amistat, la responsabilitat, la confiança o el respecte cap als altres.

Les activitats es desenvolupen amb un total de 20 monitors de temps lliure, més una persona diplomada en Educació Especial per atendre els participants amb necessitats especials, de manera que es compta amb un monitor de temps lliure per cada 10 nens i personal de suport.

Es tracta d’una activitat amb gran afluència d’inscrits, on cada any participen una mitjana de 160 nens que utilitzen el joc com a eina educativa i d’aprenentatge. Una de les novetats que es va posar en marxa l'estiu passat, és l’oferta d’un servei  complementari de matí i migdia, que dona la possibilitat als pares de deixar els nens de 8,00h a 9,00h del matí i de les 14,00h a les 16,00h de dilluns a divendres.

Així mateix, es realitzen activitats complementàries com són les sortides a la platja o les excursions a Can Marroig, on es realitzen tota una sèrie de tallers rotatius, a més de les sessions de natació, com una altra activitat opcional i complementària.

El servei d’Escola d’Estiu és un projecte subvencionat per la Conselleria d’Afers Socials de Formentera, Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears i el Fons Social Europeu, que posa en marxa el Consell Insular de Formentera amb l'objectiu de donar una opció als pares i mares d'organitzar amb més facilitat el horaris laborals amb els de l'escola d'Estiu dels seus fills i filles per afavorir la conciliació de la vida laboral i la familiar.

Els interessats poden informar-se a l’Àrea de Joventut.