• Català
  • Castellano
  • English

La Junta Local de Seguretat valora positivament la temporada turística

Aquest matí s’ha celebrat la reunió de la Junta Local de Seguretat amb la presència del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el director insular de l’administració de l’Estat a Eivissa i Formentera, Rafael Garcia, el cap de la Policia Local de Formentera, el caporal de la Guàrdia Civil de l’illa, un representant del cos de voluntariat de Protecció Civil i un representant de cada partit polític.

juntalocal2013post webL’objectiu d’aquesta trobada ha estat el de fer balanç de la temporada d’estiu d’enguany en matèria de seguretat. De la mateixa manera que a principis de l'estiu, el president del Consell Insular i el director insular s'han reunit previament amb representants de diverses entitats ciutadanes de l’illa, amb la finalitat de donar veu a les preocupacions de les associacions ciutadanes per tal que siguin traslladades posteriorment a la Junta Local de Seguretat.

Tant el president del Consell de Formentera com el director insular han destacat les bones estadístiques en el darrer any i han fet una valoració positiva de la temporada turística. Tots dos han destacat la bona coordinació en matèria de seguretat, que ha redundat en la solució de vàries problemàtiques i ha permés optimitzar els recursos materials i humans, així com vetllar per un entorn segur a Formentera durant tot l’any.

Com cada any, el president del Consell Insular ha fet balanç de les dades en matèria d’ordre públic proporcionades per la Polícia Local fins a 31 d'octubre, entre les que destaquen la baixada de les denúncies per acampada any rera any, un augment de les denúncies per venta ambulant o la baixada de denúncies per cans amollats, gràcies a una campanya de control d’animals realitzada l’any passat per tots els habitatges de l’illa.

Així, en matèria de circulació de vehicles i ordre públic, s'han realitzat 536 controls de vehicles a diferència dels 339 de l'any passat, 2688 sancions a vehicles, dels quals 1030 han estat retirats per la grua i que corresponen sobretot a ciclomotors mal aparcats, s'han registrat 29 accidents en nucli urbà, així com la retirada de 50 vehicles abandonats a zones de domini públic.

Pel que fa a les denúncies per acampada, des de la modificació de la ordenança en termes més estrictes l’any 2010, les denúncies interposades han registrat una baixada, considerable amb 37 denúncies enguany, a diferència de les 60 de l'any passat i les 104 del 2011. El major control d’aquesta activitat il·legal ha estat la clau per la seva baixada, acomplint un dels objectius de la institució insular de preservar el patrimoni natural de Formentera.

L’incompliment de l’ordenança municipal de tinença d’animals a l’entorn humà ha registrat una baixada considerable, i només s'han registrat 14 denúncies per cans amollats, sense la interposició de cap denúncia per danys o atacs. L'any passat foren interposades 27 denúncies. Per millorar aquesta situació es varen endurir les sancions, amb imports des dels 150 euros fins als 750 euros, fet que ha redundat amb una millora notable.

Les dades per venda ambulant indiquen un augment de les denúncies, gràcies a controls més exhaustius per part de la policia local. Així, enguany s'han interposat 157 denúncies, registrades sobretot a les platges, mentre que l'any 2012 foren 117 i l'any 2011, 87.

Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’activitat de publicitat dinàmica, que va entrar en vigor l'estiu passat, s’han tramitat 103 denúncies per incompliment de les clàusules de l’ordenança, un augment considerable atenent a les 21 denúncies del 2012. Això és degut a un major control per part de l'area d'Activitats.

Altres dades d’interès són la interposició de 26 denúncies de la Policia Local contra la salut pública, Llei 1/92, de tinença i consum de drogues, de les quals el 95% han estat interposades al nucli de Sant Ferran, 12 detinguts, majoritàriament per etilometries, 34 diligències remeses als jutjats per delictes, faltes o danys, així com 59 denúncies per incompliment d'horaris, precintes d'equips de música i precintes a establiments comercials o locals d'oci nocturn i 97 denúncies per obres il·legals.

Pel que fa a la Direcció Insular de l'Estat, Rafael Garcia ha destacat una baixada d'un 6% de les infraccions penal, així com una baixada de les estadístiques de delictes (3,7%) i faltes (10,2%). Respecte les infrsccions contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, que representa majoritàriament delictes per robatori i furts, ha baixat un 4,6% amb 373 l'any 2012 i 356 enguany.

L’ordre públic és una de les prioritats per part de l’equip de govern i és per aquest motiu que cada any es compta amb un control més exhaustiu per part de la Policia Local, així com una major coordinació amb els altres cossos de seguretat. Totes aquestes mesures contribueixen a millorar la seguretat a l’illa de Formentera.