• Català
  • Castellano
  • English

Associació Pau Mayans per la Integracio de persones amb “TEA” (Transtorn del Espectre Autista)

Associació Pau Mayans per la Integració de persones amb “TEA” (APMITEA)
Venda de ses Roques, Ap. correus 645- 07871 Sant Ferran
apmiptea@hotmail.es
971 32 80 69 / 617943591

Any de fundació: 2011
Finalitat: Integració i anàlisi de conducta aplicada als trastorns de l'espectre autista
Núm. Registre Formentera: 55
Secció: E. Acció Social; C. Educació