• Català
  • Castellano
  • English

DAF- Docents associats a Formentera

DAF- Docents associats a Formentera
Av. Vuit d'agost, 90 (I.E.S. Marc Ferrer)
docentsassociatsaformentera@gmail.com
www.docentsassociatsaformentera.blogspot.com
645 174 014

Any de fundació: 2009
Finalitat: Professionals de l'ensenyament.
Núm. Registre Formentera: 46
Secció: C. Educació