• Català
  • Castellano
  • English

Campanya Fibrociment

L’Àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera, en col.laboració amb l’empresa de retirada i gestió de residus perillosos Ca Na Negreta SA, ha programat una campanya de retirada de fibrociment exclusivament destinada domicilis i particulars residents a Formentera.

El fibrociment és un material derivat del ciment, fabricat a partir d’una barreja de ciment Pórtland i fibres que s’utilitza per a la producció de plaques lleugeres i rígides molt comunment utilitzades al sector de la construcció. Actualment es tracta d’un material retirat dels punts de venda, però al llarg de dècades ha estat molt comuna la seva compra i utilització per al revestiment de cobertes d’edificacions, per a obres de construcció, magatzems, conduccions i canonades entre d’altres.

La llei Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats estableix l’obligació de procedir a la seva retirada i descontaminació lliurant-lo als gestors autoritzats, els quals han de seguir un protocol de seguretat específic.

Les sol.licituds es lliuraràn degudament emplenades a partir del día 12 de novembre i per termini d’un mes, a l’oficina d’atenció ciutadana del c/ Ramón Llull, 6-8 a Sant Francesc. Recordeu que també s’haurà d’adjuntar certificat de residència.

Els avantatges de la campanya per a la ciutadanía i per a Formentera són:

-cost del transport del fibrociment des del vostre domicili fins la planta de recepció a Eivissa, gratuït
-cost de les saques homologades per al seu correcte dipòsit, gratuït
-preu reduit de 35 euros per cada 100kg. El preu normal al mercat és de 45 euros/100 kg.
-contribuiu a eliminar un element altament contaminant per a la salut pública i el medi ambient.
-contribuiu a la millora del nostre paisatge

La retirada del fibrociment als domicilis es durà a terme a partir de la segona quinzena de desembre. Des de l’Àrea de Medi Ambient contactaràn personalment amb vostè per acordar data i hora de retirada que s’acordaràn conjuntament. El pagament de la retirada s’efectuarà directament a Ca Na Negreta en el moment de la recollida.

Per a més informació adreçau-vos al departament de medi ambient a través del telèfon 971 32 12 10, extensió 1.