• Català
  • Castellano
  • English

El vial de la zona escolar de Sant Francesc donarà solució al problema de tràfic rodat i habilitarà 120 aparcaments

zonaescolar_webLes obres de construcció de la circumval·lació de la zona escolar de Sant Francesc s’han presentat avui en roda de premsa de la mà del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el conseller d’Infraestructures, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, Santi Juan i el coordinador d’Infraestructures, Francesc Ribas.

Es tracta d’una infraestructura molt esperada per la ciutadania de Formentera, especialment pel col·lectiu escolar, que donarà solució al problema de tràfic rodat a la zona escolar i comptarà amb voreres des de les escoles fins a Sant Francesc, a més de comptar amb 120 nous aparcaments. D’altra banda, facilitarà l’accés al nou poliesportiu i a l’escola infantil Sa Miranda i completarà així la dotació de serveis urbanístics soterrats, amb un nou transformador elèctric i l’ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, clavegueram, baixa tensió i telefonia.

Les obres es varen iniciar a primers d’any i es preveu la seua finalització el proper mes de maig. Aquesta actuació és possible gràcies al conveni de carreteres signat entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Formentera per al finançament de les inversions i actuacions a desenvolupar a l’illa al llarg de les anualitats pressupostàries de 2009 a 2015,  que suposa una inversió per a Formentera de 13,4 milions.

El Consell Insular de Formentera continua en la línia de millorar els nuclis urbans amb la creació de noves infraestructures com és el cas de la circumval·lació des Pujols i del vial de la zona escolar de Sant Francesc. Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu alliberar els nuclis urbans de la pressió del trànsit rodat i propiciar uns vials més segurs i un entorn més viu socialment. Aquestes actuacions són una de les prioritats de la màxima institució de l’illa, que treballa per solucionar deficiències històriques en infraestructures i equipaments als nuclis urbans. 
 
Pressupost: 1.439.453.07 €
Adjudicatari: Tragsa
Termini execució: maig 2012