• Català
  • Castellano
  • English

Satisfacció del Consell de Formentera per la represa de les obres de la plaça d’Europa des Pujols

plazaeuropa_webEl president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el conseller d’Infraestructures, Agricultura i Ramaderia del Consell Insular de Formentera, Santi Juan, han fet avui una visita d’obres a la plaça d’Europa, juntament amb el coordinador d’Infraestructures de la institució insular i l’arquitecte del projecte, Marià Castelló.

Recordem que aquestes obres es varen reiniciar el passat 6 de febrer després de romandre paralitzades durant un seguit de mesos a causa del deute que es mantenia amb l’empresa adjudicatària, Vias y Construcciones S.A.

Amb l’objectiu de solucionar aquest problema i donar per enllestides aquestes obres de cara a la temporada turística, els representants del Consell de Formentera varen mantenir diverses reunions amb el Govern Balear, en les quals es va arribar a l’acord de reiniciar els treballs a la plaça d’Europa amb el compromís de pagar el deute a l’empresa, valorat en 1.200.000,00 euros.

Així, el Consell de Formentera va aportar la quantitat de 800.000 euros i el Govern Balear la resta de l’import, amb la finalitat de reprendre aquest projecte que té com a objectiu millorar la imatge del nucli turístic per excel·lència de Formentera, així com oferir un espai ample, diàfan i net, còmode per passejar-hi i propiciar al mateix temps un entorn social i comercialment més viu.

Tal com ha indicat el president de la institució, Jaume Ferrer, les previsions indiquen que a la primera setmana de març s’iniciaran els treballs de pavimentació de la plaça i es continuarà amb el pàrquing subterrani, que es preveu estirà enllestit a mitjan mes de juny. Pel que a la fase final del projecte relatiu a l’embelliment de la plaça i la dotació de mobiliari urbà, es començarà després de la temporada turística, ja que ara per ara el més important és propiciar la circulació de vianants i evitar molèsties als comerços que envolten la plaça.

Amb les obres finalitzades es donaria per acabada la primera fase d’embelliment del nucli turístic per excel·lència de Formentera, que juntament amb la circumval·lació des Pujols oferiran una nova aparença del poble.

La reestructuració de la plaça, que aspira a ser un punt representatiu dins del nucli i també en el context de l’illa, tendrà al mateix temps un efecte revitalitzador sobre l’entorn que l’envolta. Amb una superfície de 3519,65 m2, la nova plaça d’Europa serà un lloc alliberat de la pressió, el perill i el soroll del trànsit rodat que comportava molèsties als veïns i als turistes i contribuirà de forma definitiva a millorar qualitativament aquest espai.

Recordem que el projecte de la Plaça Europa es va adjudicar per un import de 2.760,123,12 IVA inclòs, amb el finançament de l’Executiu Autonòmic, amb el qual s’ha acordat establir un calendari d’anualitats per sufragar el deute de quasi 12 milions d’euros a la institució insular.