• Català
  • Castellano
  • English

Arranjament del camí de Can Vicent Costa, al Pilar de la Mola

camicanvicentcosta_webEl Consorci Formentera Desenvolupament (CFD) ha presentat avui les actuacions fetes al camí de can Vicent Costa, al nucli urbà del Pilar de la Mola, executades per part de l’empresa Cobra amb un pressupost de 631.964,43 euros.

Hi ha assistit el president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, el conseller de Presidència, Hisenda i Territori, Bartomeu Escandell, el gerent del CFD, José Ramon Mateos, el coordinador d’Infraestructures, Francesc Ribas i el cap de Nous Suministres de GESA, Toni Ribas.

La millora del camí de Can Vicent Costa ha consistit en la pavimentació asfàltica i el tractament superficial i soterrament d’esteses aèries elèctriques, gràcies a l’actuació a 5 escomeses particulars, el que ha permès soterrar la totalitat de les esteses elèctriques de Gesa.

En total, s’ha soterrat 1 km d’estesa aèria i està previst el soterrament de les esteses telefòniques, pendent de signar el conveni oportú amb Telefònica. Els tècnics de la institució insular estan treballant amb aquest tema, ja que Telefònica té l’obligació per llei de fer el soterrament a cost zero, sempre que l’obra civil corri a càrrec del Consell de Formentera.

Pròximament, el conseller d’Infraestructures, Santi Juan es reunirà amb els representants de l’empresa per tal de tractar els assumptes pendents relacionats amb els darrers convenis signats.

Es tracta de la primera línia que es soterra dins el Pla de millora de camins i nuclis urbans, i pròximament s’executarà el mateix tipus d’actuació al nucli urbà des Caló i abans de l’estiu es soterraran les línies de la zona des molins de sa Miranda i el camí de dalt de Porto-salè.

El Consorci Formentera Desenvolupament té com a objectiu principal l’arranjament dels camins rurals de Formentera, ja que és una de les majors problemàtiques per als veïns de Formentera, així com vetllar per la conservació dels elements patrimonials que caracteritzen l’illa.

Pressupost: 631964,43 €
empresa adjudicatària: Cobra