• Català
  • Castellano
  • English

S’inicien els serveis de connexió a la nova xarxa de clavegueram i aigua potable per part del veïns dels nuclis des Caló i la Mola

centralcamari_webEl proper dilluns dia 16 de juliol es posa en funcionament la nova xarxa de clavegueram als nuclis des Caló i el Pilar de la Mola, mentre queda pendent l’accionament del subministrament d’aigua potable procedent de l’estació dessalinitzadora des Ca Marí a aquests nuclis fins l’obtenció del vistiplau definitiu de la Conselleria de Salut i Consum. Segons fonts de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, aquesta autorització es troba condicionada als resultats de les analítiques de qualitat d’aigua dutes a terme el passat dimarts a aquestes conduccions, tot i que s’espera que els resultats seran favorables i que la pujada d’aigua a aquesta part de l’illa també serà una realitat dins el mes de juliol.

A final del passat mes de juny el Consell Insular de Formentera va signar un nou conveni de compra venda d’aigua amb l’Agència Balear de Qualitat Ambiental per una durada de nou mesos, fet que permetrà garantir el subministrament d’aigua potable per al conjunt de l’illa fins que la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears tregui a concurs la construcció, manteniment i explotació de la nova  planta dessaladora. Aquest projecte preveu l’ampliació i modernització de la planta actual, i suposarà un augment de la capacitat de producció nominal d’aigua que augmentarà d’uns 4000m3/dia a 5000m3/dia. D’aquesta forma s’espera posar fi a la precarietat d’aquesta instal·lació, que a dia d’avui ja ha excedit la seva vida útil i per tant requereix una modernització amb caràcter urgent.

Per altra banda, en el marc del nou conveni, el Consell de Formentera ha assumit fer-se càrrec amb caràcter provisional del manteniment de les noves conduccions que van fins als nuclis de la Mola i es Caló, tot i que aquest fet ha estat un dels punts més llargs de les negociacions, ja que les inversions i manteniment de xarxes de producció d’aigua en alta es troben sota competència de les comunitats autònomes.

La posada en marxa d’aquest nou servei permetrà posar fi a l’antiga demanda dels veïns d’aquests pobles de poder gaudir dels serveis bàsics d’aigua i clavegueram i deixar de patir els importants perjudicis econòmics que els suposava haver de portar aigua potable i evacuar les aigües brutes a través de camions.

A més, a través de les noves conduccions també es proveirà de subministrament dos dels complexos turístics amb major nombre de places hoteleres són el Club Maryland i l’hotel Riu la Mola. Amb aquestes obres, el Consell Insular de Formentera culmina la seva labor d’impuls i modernització d’infraestructures destinades a donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

L’anunci de la posada en marxa d’aquestes noves conduccions ja ha estat transmès als representants de les associacions de veïns i veïnes dels dos nuclis urbans amb l’objectiu de posar-ho en coneixement de tots els interessats. Així mateix en reunions que s’han dut a terme amb els veïns dels dos nuclis al llarg de l’any ja es va explicar quina era la tramitació necessària per gaudir del nou servei d’aigua potable i clavegueram, de forma que els nous usuaris de la xarxa hauran de comptar amb l’alta prèvia que s’haurà de tramitar a través de l’empresa municipal d’aigües, Aqualia. Per gestionar la sol·licitud, hauran de dirigir-se a l’oficina d’atenció al client que es troba a l’avinguda de Porto-salè, s/n de Sant Francesc Xavier, o a través de l’oficina virtual durant les 24h del dia els 365 dies de l’any. També a es pot fer contactant amb el servei d’atenció al client d’Aqualia a través del telèfon 902 18 60 18.