• Català
  • Castellano
  • English

La 2a fase del projecte de contenidors soterrats a Formentera podria començar en gener

contenidor2La segona fase del projecte de contenidors soterrats a Formentera s’iniciarà aquest hivern a 18 punts distribuïts arreu de l’illa, entre la Savina, es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc, Cala Saona, es Ca Marí, Maryland, la zona industrial i el camp de futbol municipal, per tal de millorar la imatge turística de l’illa i afavorir l’eficiència del sistema de recollida de les fraccions.  

El port de la Savina, com a porta d’entrada de l’illa, és un dels punts prioritaris on s’estan estudiant diverses ubicacions, depenent de la concessió dels permisos per part d’Autoritat Portuària. Així mateix, una altra de les prioritats és retirar punts de contenidors en superfície al costat de la carretera, com per exemple a la zona des Arenals o a diversos punts d’accés a Migjorn. 

Actualment és en fase d’aprovació de l’expedient de licitació per tal de publicar-se posteriorment al Butlletí Oficial de la Unió Europea, i per tant les previsions indiquen que en gener es podria començar amb la taula de contractació per a l’adjudicació del projecte. 

S’instal·laran 18 plataformes per a un total de 84 contenidors, amb les fraccions de rebuig, cartó, vidre i envasos. Les reduïdes dimensions de Formentera i la seva fragilitat mediambiental han fet imprescindible comptar amb un sistema de recollida per fraccions, per la qual cosa des del Consell Insular de Formentera és una prioritat la gestió dels residus i s’ha invertit en mitjans humans i tècnics, així com amb atractives campanyes informatives per tal d’apropar a la ciutadania els nous serveis.

De la mateixa manera que la primera fase del projecte, la segona fase de soterrament serà finançada mitjançant el Fons de Cohesió de la Unió Europea, amb un import d’un milió d’euros, xifra que correspon al 80% del pressupost total. La resta es sufragarà per part del Consell de Formentera. 

Recordem que la primera fase de soterrament de contenidors es va iniciar a l’any 2008 amb un projecte que contemplava la ubicació d’aquest tipus de contenidors a 24 punts de l’illa, principalment a tots els nuclis urbans. Així mateix, va permetre la construcció  del Centre Antoni Tur “Gabrielet”.

Els darrers anys, el Consell Insular de Formentera ha aconseguit devers dos milions d’euros de finançament europeu per portar a terme projectes bàsics per al desenvolupament de la nostra illa.  La finalitat del FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, corregint els desequilibris entre les seves regions. Amb el seu finançament es donen ajudes directes a les inversions dutes a terme per empreses, a la construcció d’infraestructures vinculades a la investigació, la innovació, les telecomunicacions, el medi ambient, l’energia i el transport, per donar suport al desenvolupament local i regional i afavorir així a la cooperació entre les ciutats i les seves regions. 

Pressupost: 1.016.828,15 €
Termini d’execució: 6 mesos