• Català
  • Castellano
  • English

L’avaria de Telefònica que ha deixat sense telèfon i Internet als veïns de Sant Ferran i es Pujols està sent solucionada

vialsf1Davant les notícies aparegudes en premsa relatives que les obres de la variant de Sant Ferran, promogudes pel Consell Insular de Formentera, han provocat una avaria a un cable subterrani de la companyia Telefònica que ha afectat nombrosos abonats de la zona de Sant Ferran de Ses Roques i es Pujols, el Consell de Formentera vol aclarir els següents punts:

Els responsables de TELECO, contracta que treballa per Telefònica, s’han posat en contacte amb el Consell de Formentera per demanar la seva col·laboració per accedir a dos cambres d’enllaç que es troben a la variant des Pujols, col·laboració que s’ha posat immediatament per part de l’empresa TRAGSA des de la tarda d’ahir, dia 5.

Així mateix TELECO, ha confirmat que l’avaria no té res a veure amb les obres que s’estan executant a la variant de Sant Ferran i que, afecta de manera intermitent a les línies de telèfon, connexió Internet i la plataforma de televisió digital Imagenio.

Tant els tècnics de Telefònica com de l’empresa pública TRAGSA estan treballant conjuntament per solucionar aquesta deficiència al més aviat possible.

Des del Consell de Formentera, i mitjançant l’empenta de l’àrea d’infraestructures, es destinen tots els esforços per canalitzar la totalitat dels vials derivats de les obres en marxa i poder soterrar, així, totes les esteses àrees de Telefònica que, sens dubte, causen un impacte important en el paisatge de Formentera.