• Català
  • Castellano
  • English

Formentera reclama la signatura del Conveni de Carreteres al Govern Balear

carretera webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer ha sol·licitat al president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, José Ramón Bauzà, que fixi una data per la signatura del conveni en matèria de carreteres amb el Govern de les Illes Balears, que suposa una inversió de 10’2 milions d’euros per Formentera. Aquesta inversió anirà destinada a la millora i el manteniment dels eixos viaris principals i secundaris de l'illa.

A la darrera conferència de presidents celebrada a la seu del Consell Insular de Mallorca, en la qual es debateren diferents problemàtiques que afecten els consells insulars i la Comunitat Autònoma, es va posar de manifest que el Consell Insular de Formentera és l'únic dels quatre consells que encara no ha signat el conveni de Carreteres amb la Comunitat Autònoma. Aquesta circumstància provoca un greuge comparatiu per a la ciutadania de Formentera respecte als ciutadans de les altres illes.

Tot i que, des de Formentera entenem la difícil situació econòmica que estan patint totes les administracions públiques, incluida la nostra, el Consell Insular ofereix la màxima disposició amb el Govern Balear per consensuar el calendari d'execució i anualitats d'aquest conveni.

És per això, i donant compliment a l'acord que es va prendre a la conferència de presidents, que es sol·licita la signatura d'aquest conveni per tal d'acabar amb la discriminació a la qual ha estat sotmès el Consell de Formentera respecte de la resta.

Des de Formentera s'espera que el Govern Balear mostri sensibilitat a la situació d’insularitat i dèficit que pateix Formentera i s'actuï amb màxima celeritat.