• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera trasllada diverses peticions al responsable de Telefònica

telefonica web2013Aquest matí ha tingut lloc una reunió, a petició del Consell Insular de Formentera, amb el director a la zona Est de l'Asistència Tècnica d'operacions i xarxa de l'empresa Telèfonica, Gerardo Salvà.

Aquesta trobada, a la qual han assistit el president del Consell Insular, Jaume Ferrer, el conseller d'Infraestructures, Santi Juan, la consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia de Formentera, Sílvia Tur i els coordinadors tècnics d'Infraestructures i Tecnologies de la Informació, s'ha dut a terme amb la finalitat de donar solució a les constants problemàtiques en matèria d'infraestructures i noves tecnologies, concretament pels problemes originats per Telefònica amb l'obertura de la variant de Sant Ferran i pels problemes històrics en les comunicacions.

Els representants del Consell de Formentera han manifestat la seva preocupació pel que fa a l'obertura al tràfic de la variant de Sant Ferran, prevista per a principis del mes de maig, la qual s'ha hagut de posposar per la presència d’un puntal al mig de la variant, així com per la presència d'una línia telefònica de transport que creua la variant en varis punts, a molt baixa cota.

Aquest soterrament està previst des de l’inici de les obres, i està convalidat amb un conveni pel qual el Consell de Formentera executa l’obra civil i Telefònica executa la part de les línees afectades.

En aquest respecte, Gerardo Salvà s'ha compromés a que el proper dilluns, com a data màxima, aquest problema estarà solucionat i es podrà procedir a l'obertura al trànsit de la variant de Sant Ferran. Així mateix, des del Consell Insular s'ha reiterat la necessitat pel que fa a l'agilització de les feines de Telefònica a l'illa, ja que en moltes ocasions és responsable pel retard de les obres públiques, creant greus perjudicis a la població. Aquest fet també ha estat traslladat a la institució insular en reiterades ocasions per part de diferents associacions veïnals.

Així mateix i continuant en matèria d'Infraestructures, des del Consell Insular s'ha dut a terme l'arranjament de camins amb el soterrament de moltes esteses aèries durant els darrers anys, i encara queda pendent la retirada de multitud de puntals i esteses per part de Telefònica.

Per altra banda i pel que fa a les telecomunicacions, una altre de les peticions des de Formentera és la millora de la cobertura de la línia d'Internet i de la xarxa 3G. Aquesta deficiència es manifesta especialment a la zona oriental de l'illa, des del nucli de Sant Ferran fins la Mola i també as cap de Barbaria. Per aquest motiu, el Consell de Formentera ha demanat a l'empresa un major esforç inversor per tal de garantir una cobertura en òptimes condiciones a tota l'illa.

Per tal de dur a terme aquestes peticions, des del Consell de Formentera s'han compromés a traslladar un informe complet amb totes les problemàtiques i deficiències existents a l'illa, i per part de Telefònica, el seu representat s'ha compromés a trametre un estudi complet de la cobertura adsl a l'illa.

Així mateix, s'ha compromés a enviar un responsable tècnic de Telèfonica per fer un seguiment de tots els temes manifestats avui a la reunió i solucionar aquells que queden pendents.

En definitiva, ambdues part s'han mostrat predispostes a col·laborar i per part de Telefònica han assegurat aque abans de finalitzar l'any totes aquestes accions estaran finalitzades.