• Català
  • Castellano
  • English

Segona fase de millora del nucli urbà de Sant Ferran

stferran2013 webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, acompanyat del conseller d’Infraestructures, Agricultura i Ramaderia del Consell Insular de Formentera, Santi Juan, i dos tècnics de la institució insular, s’han desplaçat avui al nucli urbà de Sant Ferran per anunciar les actuacions d’embelliment que es volen dur a terme a l'interior del poble.

Una vegada concloses les obres de la circumval·lació de Sant Ferran, que ha suposat una millora notable pel que fa a la circulació del trànsit, així com pel que fa a la dotació de places d’aparcament, és voluntat del Consell Insular de Formentera reordenar el nucli interior del poble amb la finalitat de propiciar un entorn més acollidor i més viu social i comercialment.

Així, l’equip de govern ha encarregat al departament d'Urbanisme del Consell Insular de Formentera un projecte base per rehabilitar els carrers Guillem de Montgrí, Avinguda Joan Castelló i Guasch i el Carrer València de cara a iniciar aquestes actuacions en finalitzar la temporada turística.

Des de sempre, el nucli de Sant Ferran ha patit una desestructuració a conseqüència de la confluència de les dos carreteres generals, que divideixen el poble en dos. La finalitat es donar-li una cohesió al nucli, mitjançant la reordenació dels espais d'aparcament, la construcció de voreres per a vianants més amples, així com la renovació del mobiliari urbà allà on sigui necessari.

L’actuació principal es farà a l’avinguda de Joan Castelló i Guasch, ja que es tracta del carrer d’entrada al poble i la intenció és donar-li una continuïtat amb la resta del nucli, per tal de revitalitzar la vida al voltant d’aquest carrer.

La finalitat d’aquest projecte és la de millorar la imatge d'aquest nucli i oferir un espai ampli, diàfan i net, còmode per passejar-hi, tant de dia com de nits. En aquest sentit, des del Consell de Formentera s’estan treballant amb altres iniciatives com son ubicar una parada de taxis a Sant Ferran, que ja es troba operativa i crear una nova parada d’autobús, tant pel que fa a la línea regular, com a l’itinerari turístic, de manera que el poble de Sant Ferran esdevingui una parada cultural obligatòria dintre del recorregut turístic.

El departament d’Urbanisme contemplarà diverses opcions de millora que, en acabar la temporada, es traslladaran al Consell de Participació Ciutadana, per tal de debatre amb l’associació de veïns de Sant Ferran la millor opció per a tothom.

El Consell Insular de Formentera continua en la línia de millorar els nuclis urbans amb la creació de noves infraestructures com és el cas de la circumval·lació de Sant Ferran. La reestructuració de l’interior del nucli aspira a ser un punt representatiu en el context de l’illa, que contribuirà de forma definitiva a millorar qualitativament aquest espai.