• Català
  • Castellano
  • English

Noves actuacions de millora al nucli turístic des Pujols

espujolsmillores2013El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, ha presentat aquest matí juntament amb el coordinador de l'àrea d'Infraestructures, Francesc Ribas, una sèrie de millores al poble des Pujols, seguint en la línia de millora del nucli turístic per excel·lència de Formentera.

A partir de l'obertura al tràfic de la circumval·lació i l'aparcament subterrani a la Plaça d'Europa, el nucli des Pujols ha iniciat una important transformació, la qual era molt necessària donada la manca d'inversió en aquest nucli en els darrers anys. Ambdues intervencions han permés reordenar el tràfic interior del nucli, la qual cosa ha propiciat la creació de noves actuacions, fruït dels espais que urbanísticament s'han aconseguit al voltant de les infraestructures esmentades.

Aquesta iniciativa de modernització s'estima per un import de 10 milions d'euros i inclourà la reordenació i pavimentació de carrers, creació d'una xarxa verda, aprofitant la densa massa boscosa present al nucli des Pujols, construcció de nous equipaments turístics, entre d'altres actuacions amb la finalitat de millorar la qualitat ambiental i paisatgística de les destinacions, així com les infraestructures de les zones turístiques.

Així, destacariem les següents actuacions:
- Reordenació i pavimentació del carrers peatonals entre l'Avinguda Miramar i la Plaça d'Europa i reordenació i semipeatonalització del tram de l'avinguda Miramar, des de l'hotel “Sa Volta”. Aquesta intervenció suposarà una millora de les infraestructures existents, així com de les xarxes de clavegueram i aigua potable i les línies de baixa tensió i Telefonia.
- Obertura del vial que uneix els carrers Aigua Dolça i Fonoll Marí, que permetrà una entrada i sortida del parking de la Plaça d'Europa molt mes àgil i la ordenació i millora dels aparcaments al carrer Aigua Dolça, ja que quedaria d'un sol sentit. L'objectiu és recuperar la totalitat de la secció del carrer i permetre la compatibilitat de l’ús de vianants amb una via de servei per a locals i residencials.
- Actuació a les zones verdes existents al nucli des Pujols, amb la creació d'una xarxa verda que abarcarà des des dipòsit d'aigua a l'hotel “Sa Volta”, aprofitant tota la massa forestal. Aquesta intervenció consistirà en la creació de circuits peatonals amb passarel·les de fusta, amb informació turística, zones de descans i esbarjo, sistemes d'il·luminació de baixa intensitat per evitar la contaminació lumínica i un mirador a la zona del dipòsit d'aigua, amb vistes a la posta de sol.
- Creació d'instal·lacions lúdico-esportives als solars annexes a la circumval·lació, com pistes de tennis, paddel, petanca, pistes poliesportives, zona de màquines exteriors per a gimnàstica, parc infantil, etc.

Aquesta millora integral del nucli oferirà una nova imatge des Pujols, tot adaptant-se als paràmetres de qualitat que han de regir una destinació turística de renom internacional com és Formentera, oferint, tant a la ciutadania com als turistes que visiten l'illa, uns serveis i equipament adaptats a les seves necessitats.