• Català
  • Castellano
  • English

Inici de la segona fase del projecte de contenidors soterrats

contenidors3La segona fase del projecte de contenidors soterrats a Formentera s’iniciarà aquest hivern a 18 punts distribuïts arreu de l’illa, entre la Savina, Sant Ferran, Sant Francesc, cala Saona, es Ca Marí, Hotel La Mola i el camp de futbol municipal, per tal de millorar la imatge turística de l’illa i afavorir l’eficiència del sistema de recollida de les fraccions.

El port de la Savina, com a porta d’entrada de l’illa, és un dels punts prioritaris on s’instal·laran plataformes en 6 punts del nucli. A dia d’avui, està pendent la signatura d’un conveni amb Autoritat Portuària per a la ubicació de 4 de les 6 plataformes dins la zona de domini d’Autoritat Portuària.

S’instal·laran 18 plataformes amb a un total de 84 contenidors, amb les fraccions de rebuig, cartó, vidre i envasos. Les reduïdes dimensions de Formentera i la seva fragilitat mediambiental han fet imprescindible comptar amb un sistema de recollida per fraccions, per la qual cosa des del Consell Insular de Formentera és una prioritat la gestió dels residus i s’ha invertit en mitjans humans i tècnics, així com amb atractives campanyes informatives per tal d’apropar a la ciutadania els nous serveis.

contenidors2Així mateix, una altra de les prioritats és retirar punts de contenidors en superfície al costat de la carretera, com per exemple a la zona des Arenals.

De la mateixa manera que la primera fase del projecte, la segona fase de soterrament serà finançada mitjançant el Fons de Cohesió de la Unió Europea, amb un import d’1.060.941,20 €, xifra que correspon al 80 % del pressupost total. La resta anirà a càrrec del Consell Insular de Formentera.

Recordem que la primera fase de soterrament de contenidors es va iniciar l’any 2008 amb un projecte que contemplava la ubicació d’aquest tipus de contenidors a 24 punts de l’illa, principalment a tots els nuclis urbans.

La finalitat del Fons de Cohesió de la Unió Europea FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, corregint els desequilibris entre les seves regions. Amb el seu finançament es donen ajudes directes a les inversions dutes a terme per empreses, a la construcció d’infraestructures vinculades a la investigació, la innovació, les telecomunicacions, el medi ambient, l’energia i el transport, per donar suport al desenvolupament local i regional i afavorir així a la cooperació entre les ciutats i les seves regions.