• Català
  • Castellano
  • English

L'empresa Tragsa executarà la variant de Sant Francesc

pleextraord1112013 webLa sessió plenària extraordinària del Consell Insular de Formentera ha aprovat, per majoria absoluta, la proposta d'aprovació de l'expedient i encomana de gestió a Tragsa de l'obra del vial de circumval.lació surest del nucli de Sant Francesc.

El projecte del nou vial de Sant Francesc ja ha passat tota la tramitació corresponent i des de l'inici de les obres previst per al mes de desembre, compta amb un període d'execució de 6 mesos. Recordem que el plenari del passat mes de setembre va aprovar inicialment el projecte i avui s'ha aprovat definitivament, així com la seva encomana a Tragsa. Aquesta empresa, com a ens instrumental de l'administració, ha executat en els darrers anys, les obres mes importants per volum i pressupost que s'han executat a Formentera, tals com la Caserna de la Guàrdia Civil (3,7 milions), la bassa i xarxa de reg (8,2 milions) i les variants de la zona escolar de Sant Francesc (1,4 milions), des Pujols (2.9 milions) i Sant Ferran per import de 2 milions d'euros.

La nova rotonda té com a finalitat propiciar un accés directe as Cap, sense haver de passar per l'interior del nucli de Sant Francesc, aconseguint un entorn més lliure de cotxes. Així mateix, alleugerà el trànsit del carrer del Pla del Rei i contribuirà a dinamitzar l’activitat social i comercial d’aquest carrer. La construcció de la nova variant anirà acompanyada de la urbanització de carrers, amb la pavimentació de voreres, que connectaran amb el vial, i permetran alliberar el carrer Pla del Rei de tota la confluència de tràfic derivat de la resta de nuclis.

Les característiques més importants són el soterrament de tots els serveis urbanístics, que inclou clavegueram, abastament d'aigua, enllumenat públic, telefonia,canalitzacions de mitjana i baixa tensió, jardineria i xarxa de reg i l’execució d'una rotonda de regulació del trànsit a la sortida de Sant Francesc que connectarà amb la carretera principal que porta as Cap. Per l'accés, connectarà amb la rotonda que dona accés a l'hospital.

Amb dos sentits de circulació i amb dos carrils de 3.5 metres cadascun, aquest vial donarà cabuda a 144 aparcaments en bateria i incorporarà un carril per bicicletes, de 2.50 metres. El vial comptarà amb una il·luminació baixa per minimitzar la contaminació lumínica.

Amb un traçat de 457 metres que circumval·larà Sant Francesc per la zona sudest, el nou vial resoldrà els conflictes de tràfic intern, així com de zona de pas, i permetrà fomentar els recorreguts de vianants cap al centre, gràcies a la dotació d'aparcaments públics de caràcter lineal previstos, de la mateixa manera que s'ha fet a la variant de Sant Ferran i Es Pujols. Una vegada executada la circumval·lació, es procedirà a reordenar el trànsit interior del poble.

Recordem que aquests convenis son fruït del conveni de carreteres, subscrit en data 14 de maig de 2009, signat entre el Ministeri de Foment del Govern estatal i el Consell Insular de Formentera, per la construcció de la variant est de Sant Francesc, amb un termini màxim d’execució fins el 2015.

El pressupost d'execució ascendeix a 2.638.209,96 euros, IVA inclós i inclou l'1% cultural que disposa un total de 21.603,17 euros a l'àrea de Cultura i Patrimoni per ser destinat a aquelles obres que considerin oportunes.

El Consell Insular de Formentera continua en la línia de millorar els nuclis urbans amb la creació de noves infraestructures com és el cas de la circumval·lació des Pujols, el vial de la zona escolar de Sant Francesc, el vial de circumval·lació de Sant Ferran i ara el de Sant Francesc. Aquestes actuacions són una de les prioritats de la màxima institució de l’illa, que treballa per solucionar deficiències històriques en infraestructures i equipaments als nuclis urbans.