• Català
  • Castellano
  • English

Inici de la segona fase del projecte de contenidors soterrats

contenidors arenals boLa segona fase del projecte de contenidors soterrats a Formentera s’ha iniciat avui amb l’acta de replanteig i s’executarà a 18 punts distribuïts arreu de l’illa, entre la Savina, Sant Ferran, Sant Francesc, cala Saona, es Ca Marí, Hotel La Mola i el camp de futbol municipal, per tal de millorar la imatge turística de l’illa i afavorir l’eficiència del sistema de recollida de les fraccions.

S’instal·laran 18 nous punts de recollida amb a un total de 84 contenidors, amb les fraccions de rebuig, cartó, vidre i envasos. Les reduïdes dimensions de Formentera i la seva fragilitat mediambiental han fet imprescindible comptar amb un sistema de recollida per fraccions, i la primera fase d’instal·lació de contenidors soterrats, principalment a tots els nuclis urbans, ha situat Formentera com una de les illes amb millors estadístiques pel que fa a les dades de reciclatge.
El port de la Savina, com a porta d’entrada de l’illa, és un dels punts prioritaris on s’instal·laran plataformes en 6 punts del nucli. Així mateix, una altra de les prioritats és retirar punts de contenidors en superfície al costat de la carretera, com per exemple a la zona des Arenals o a Sant Francesc.

De la mateixa manera que la primera fase del projecte, la segona fase de soterrament està finançada mitjançant el Fons de Cohesió de la Unió Europea, amb un import d’1.060.941,20 €, xifra que correspon al 80 % del pressupost total. La resta va a càrrec del Consell Insular de Formentera. Es preveu la finalització del projecte abans de començar la temporada turística.

D’aquesta manera, Formentera consolida el seu sistema de recollida de fraccions, i des de l’àrea de Medi Ambient es dona compliment al seu compromís per dotar tota l’illa d’una xarxa ampla de punts de dipòsit amb un sistema de contenidors de major capacitat de contenerització i menor impacte visual.