• Català
  • Castellano
  • English

Millores als dipòsits d’aigua de Formentera

El Consell Insular i aqualia estan portant a terme actuacions encaminades a millorar les instal·lacions hidràuliques de la illa i a garantir la qualitat de l’aigua subministrada

dipositaigua webEl Consell Insular de Formentera i aqualia, empresa concessionària de la gestió integral de l’aigua a l’illa, ja han iniciat el Pla Anual de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d’Aigua per a aquest any 2014. Aquestes tasques formen part del Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d’Aigües, en compliment del Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà.

De moment ja s’ha netejat un dels dipòsits i es preveu que la resta es netegin durant els propers dies. La realització d’aquests treballs és important per assegurar la qualitat de l’aigua emmagatzemada en els dipòsits, la qual posteriorment és distribuïda a tota la població. A més, aqualia realitza un exhaustiu control analític de l’aigua subministrada, en les que es controlen paràmetres tant fisicoquímics com microbiològics.

D’altra banda, aquesta setmana també s’han iniciat els treballs de vallat del dipòsit d’Es Pujols i en breu es començarà l’obra dels accessos al dipòsit de Ca Marí. Aquestes dues obres es financen amb el fons de reserva per a inversions, que prové de l’excedent pressupostari obtingut dels imports d’aigua no satisfets a l’Agència Balear de l’Aigua mentre l’aigua no va assolir la qualificació d'apte per al consum humà.