• Català
  • Castellano
  • English

El nou Règim Especial de les Balears (REB) contemplarà el transport de residus entre Formentera i Eivissa

El Consell de Formentera, a través del conseller d’Economia i de Presidència, Bartomeu Escandell, ha assistit aquesta setmana a la cinquena reunió del Fórum Balears Competitiva, celebrada al Consolat de Mar de Palma de Mallorca. 

En aquesta reunió s’han presentat les conclusions a remetre al Govern central de Madrid per realitzar un nou Règim Especial de Balears (REB).
Quant a Formentera, el document de conclusions tracta tres punts a considerar per part del nou REB: Transport, Residus i Aigua.

Pel que fa al transport, es fa referència a “la tripla insularitat” de Formentera, i al cost addicional que això suposa, i pel que fa al cost de les mercaderies, es fa èmfasi a la “possibilitat d’estudiar altres alternatives al sistema actual de subvenció de preus”.

Pel que fa als residus, tots els representants, tant del Consell de Formentera com del Govern, coincideixen que el transport de residus entre Formentera i la planta de tractament de Ca Na Putxa, a Eivissa, ha d’estar contemplat en el nou REB.

El tercer dels temes que recull aquest document de conclusions respecte Formentera és l’aigua, i el sobrepreu que paga Formentera en comparació amb els habitants d’altres llocs de l’estat.
En tots els casos, el representant de Formentera, Bartomeu Escandell, ha manifestat que “Formentera no reclama un tracte més favorable que altres territoris sinó mesures que atorguin uns resultats semblants als que reben, com a mínim, la resta de les illes Balears, sobretot en relació als béns de primera necessitat, com el transport, els residus i l’aigua”.